Werkwijze van Present

Werkwijze van Present Kampen

Stichting Present Kampen heeft contact met verschillende maatschappelijke organisaties die in de gemeente Kampen werkzaam zijn. Door middel van presentaties en gesprekken maakt zij organisaties bekend met de werkwijze van stichting Present.

Wanneer een groep zich aanmeldt, verzorgt stichting Present Kampen een presentatie. Na deze presentatie bepaalt de groep wanneer zij beschikbaar zijn en wat voor project (sociaal of praktisch project) zij willen gaan doen. Kort gezegd; zij bepalen wat hun aanbod is.

Stichting Present Kampen brengt dit aanbod vervolgens onder de aandacht van maatschappelijke organisaties. Zij geven aan of er bij hen cliënten bekend zijn die met het aanbod geholpen kunnen worden en hiervoor zelf onvoldoende netwerk en middelen hebben. De maatschappelijke organisaties bepalen dus of er vraag is.

Wanneer aanbod en vraag passend zijn, vindt er een ontmoeting plaats waarbij de hulpontvanger en zijn of haar hulpverlener, een contactpersoon van de vrijwilligersgroep én iemand van stichting Present Kampen aanwezig zijn. Tijdens dit gesprek worden concrete afspraken gemaakt, over bijvoorbeeld de materialen die nodig zijn, de werkzaamheden die uitgevoerd gaan worden en de privacy van de hulpontvanger.

Op de dag waarop het project daadwerkelijk uitgevoerd wordt  is iemand van stichting Present Kampen aanwezig. Dit geldt in ieder geval voor de start en de afsluiting van het project.

Na afloop van het project neemt stichting Present Kampen contact op met de contactpersoon van de vrijwilligersgroep om samen op het project terug te kijken. Dit gebeurt ook met de hulpontvanger en/of zijn of haar hulpverlener.

Nieuwsgierig geworden? Kijk bij ‘groep aanmelden’ of neem contact op met Fennanda Dekker, Coördinator stichting Present Kampen, 06-50970300 of via info@presentkampen.nl