Meedoen als kerk

Bij veel kerken groeit het verlangen om in de eigen lokale omgeving dienend aanwezig te zijn. Om als christenen het geloof in de praktijk te brengen met concrete naastenliefde.

Meer diaconaal bewustzijn

Daarbij kun je als kerk voor een aantal vragen komen te staan. Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat dat werk niet alleen op de schouders van de diaconie of een groepje gemeenteleden terechtkomt, maar dat de hele gemeente erbij wordt betrokken? Hoe bereik je de mensen die hulp echt het beste kunnen gebruiken? Moet je het werk niet aan zorgprofessionals overlaten? Welke hulp kun je bieden, wat sluit aan bij de talenten van de gemeenteleden en hoe krijg je en houd je hen enthousiast? De Present werkwijze wil een antwoord zijn op deze vragen. Dat antwoord kan op allerlei manieren vorm krijgen:

Tijd-Collecte

Een van onze werkvormen is het Kerk Present Programma met als praktische toepassing de Tijd-Collecte.
Lees meer over de  Praktische informatie voor groepen tijdcollecte

 • Leden van de GKV  (Eudokia) kunnen zich na de tijdcollecte op 11 september, hier aanmelden VOOR 15 september invullen!
 • Poortkerk naar Buiten!
 • Leden van de Gereformeerde Gemeente (Poortkerk) kunnen zich op deze pagina aanmelden. VOOR 12 september invullen!
 • Leden van de groep Stroomdal (Onderdijks)

Delen wat we ontvangen hebben

Present Kampen werkt op diaconaal vlak met diverse kerken in Kampen samen. Vanuit christelijke motivatie geloven wij dat het goed is om te delen van wat we ontvangen hebben. 

 • De samenwerking met Present kunt u als kerk op diverse manieren vormgeven:
 • Nodig Present uit voor een presentatie in uw gemeente, kring of vereniging.
 • Organiseer een ‘diaconale dag’. Tijdens deze dag doet de hele gemeente, ingedeeld in verschillende groepen, mee aan Present-projecten bij u in de wijk of stad. Dit is goed te koppelen aan een themadienst.
 • Stimuleer groepen die meedoen aan een project van Present om ook samen ervaringen uit te wisselen en het project te reflecteren.
 • Stel bijvoorbeeld binnen de diaconie een contactpersoon aan of vorm een Presentcommissie. Betrek gemeenteleden zoals voorgangers, oudsten, jeugdleiders en kringleiders.
 • Geef ruimte aan verhalen over de projecten.
 • Breng de Michacursus onder de aandacht van uw gemeente. Present is een van de initiatiefnemers van deze cursus over goed en recht doen. Onderdeel van deze cursus is een diaconaal project.

Door het diaconale werk via Present ervaren de deelnemers hoe leuk het is om nuttig en zinvol bezig zijn, als mens en als christen, samen met mensen uit de geloofsgemeenschap. Daarnaast is de ontmoeting met de ander een waardevolle ervaring; er ontstaat meer begrip en meeleven voor mensen in moeilijke omstandigheden.

KerkenPresent(nieuw)

Present organiseert en begeleidt

Voor groepen organiseren wij twee type Present Projecten:

 • Sociale projecten: koken voor dak- en thuislozen, het organiseren van een gezellige middag voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking of koffiedrinken met eenzame ouderen
 • Praktische projecten: helpen verhuizen, opknappen of schoonmaken van een woning of het opknappen van een tuin.

Een project wordt altijd georganiseerd op basis van wensen en beschikbaarheid. Na jullie aanmelding nemen we contact op om deze te inventariseren.

Geen kosten

Deelname aan een vrijwilligersproject is voor kerken in principe kosteloos. Ondersteunen we diaconieën structureel in hun beleid en/of zijn er veel groepen uit een kerk die we bemiddelen, dan gaan we met deze kerk in gesprek over een jaarlijkse bijdrage op Present financieel te steunen (als stichting zijn we volledig afhankelijk van subsidies en giften) Bij een aantal kerken in Kampen en IJsselmuiden staat Stichting Present op het collecterooster.

Meld je aan of neem contact op met Fennanda Dekker voor een kennismaking of presentatie

Kerken in Kampen en IJsselmuiden

Veel Kamper groepen zoals groei- of bijbelstudiegroepen, verenigingen, kringen, kerkenraden en gezinnen, hebben al ervaren wat het is om zo concreet iets te betekenen voor een ander.

Iemand die deelgenomen heeft aan een project:

“Ik heb tijdens het project ervaren hoe nuttig en nodig onze hulp was in de situatie van deze mevrouw. Wij vinden het zelf heel vanzelfsprekend dat we allemaal mensen om ons heen hebben. Mensen die ons kunnen en willen helpen als we iets hebben. Dat er mensen zijn die helemaal niemand hebben in moeilijke omstandigheden is iets wat behoorlijk indruk op ons heeft gemaakt. Vooral ook omdat het een mevrouw is die ook onze buurvrouw of collega zou kunnen zijn. Iemand waar je het niet aan de buitenkant aan ziet dat het moeilijk gaat. Je komt toch zomaar bij iemand thuis in een prive situatie. Het zoontje van deze mevrouw was zo blij met de opgeruimde kamer. Hij zei: ‘nu durf ik ook wel weer een keer een vriendje mee naar huis te  nemen mam….! Een mooier ‘dank je wel’ konden wij als groep ons niet voorstellen. Ik zou het iedereen een keer aanraden om te doen”