Kerk met beide benen in de buurt!

16-11-2018

Maar liefst ruim 70 personen uit alle soorten kerkgenootschappen van de Gemeente Kampen, IJsselmuiden en de kernen hadden zich aangemeld om de Mini-conferentie: ‘Kerk met beide benen in de buurt’ die we organiseerden  in samenwerking met de Gem.Kampen bij te wonen.

Aan het begin van een gevarieerd programma opende wethouder J.P. van der Sluis de conferentie. Hij sprak over ‘zonder dat u het wist heeft u engelen geherbergd’ en gaf de aanwezige afgevaardigden van kerken een bemoediging mee vanwege hun barmhartigheid in alle activiteiten aan hun naasten betoond. Vervolgens sprak Herman Bouma, o.a. programmamanager van Umoja NL www.umojanederland.nl en nam hij ons in 2 gedeeltes mee in de basisprincipes van Umoja; wat gemeenschap en/of samen betekent. Dat wat in Zuid Afrika is ontstaan, is door Tear & Present Nederland samen als een bruikbare methode omvat, om kerken handvaten te bieden, in een proces, om Kerk in de Buurt te kunnen zijn. Inmiddels zat de zaal niet stil, dmv interactieve oefeningen (bouwen met wat je is toevertrouwd), inventarisatie safari, (wat doen we eigenlijk allemaal al), buurtinventarisatie etc. etc. werden de aanwezigen steeds tot het in kaart brengen van hun ‘grondstoffen’ gezet. Stil werden de aanwezigen van een filminterview wat Aline Kramer, Coordinator van Stichting Present Kampen, liet zien aan de zaal. Patricia deelde hierin haar ervaringen van; ‘weggestuurd zijn door de Gemeente Kampen’ tot het vinden van een envelopje op de mat, watachteraf gezien van een kerk bleek te komen (waar ze geen lid van is). Zij riep uit om ‘de Liefde te delen met zoveel mogelijk, en meer reclame te maken voor de activiteiten die je als kerk doet, ook voor je buurt etc.’

Hoe een initiatief vanuit een verlangen vorm heeft gekregen vertelde Atty van de Lingen de zaal. Haar wens  om het gebouw van de kerk open te zetten door de week, haar zoektocht, haar doorzetten, het vormen van een team, en het gedragen worden door een gemeente die erachter staat waren o.a. de ingredienten die ze met ons deelde. De Eetkamer in de Eudokia kerk is inmiddels een begrip in Kampen. Maar de kerk doet al zoveel! Naar aanleiding van die verzuchting brachten de aanwezigen in opdracht, in kaart wat er dan allemaal al gebeurt?!. Voor het overgrote deel van de deelnemers kwam er stuk voor stuk nieuwe activiteiten van kerken onder de aandacht waar over en weer met verwondering en verrassing kennis van werd genomen.

Na het nuttigen van soep en een broodje met uitgebreide gelegenheid tot ontmoeting, nam Lidi Kievit, oud-wethouder ons mee in het gebied van ‘Kerken en Subsidies’ de geschiedenis van de charitas, de ontwikkeling van onze samenleving, van hulp- naar verzorgingsstaat, en inmiddels onze participatiemaatschappij. Mevrouw Kievit biedt kerken ook individueel aan om hen te helpen/ondersteunen met kennis en expertise op het gebied van mogelijkheden voor kerken om in samenwerking, aanspraak te kunnen doen op bepaalde gelden.

Voornemens, zaken die nog bleven liggen, vragen aan de aanwezigen en andere noodzakelijke gespreksonderwerpen werden ondervangen in een zogeheten Open Space waarin de vraagsteller ook de gespreksleider werd. Van het thema: waardige wederkeringheid in hulp, tot; hoe start ik een initiatief en waar moet ik dan rekening mee houden als kerk’,  veel verschillende zaken kwam aan de orde.

De avond sloten we af met de conclusie dat ‘we nog lang niet alles van elkaar weten, maar ook nog lang niet uitgesproken zijn’ wat mogelijkheden biedt voor de inventarisatieronde die we als Stichting Present Kampen vanaf deze conferentie fysiek gaan ondernemen. Er zijn zo ontzettend veel initiatieven, die al bestaan, die nog totaal onbekend zijn voor inwoners van de Gemeente Kampen en ook kerken van elkaar niet weten. Het voornemen is, om de inventarisatie vanuit deze gesprekken, gelinkt aan het sociaal platform (Rinus van Warven), onder te brengen op de site die recent het levenslicht zag tijdens het Kom erbij Festival: www.erbijkampen.nl

Samen werken aan bepaalde thema’s en actiteiten zijn inmiddels de onderwerpen die we via de evaluatieformulieren binnen zien komen.

De Wethouder had het laatste woord; hij was bemoedigd, verrast (kraam-catering?!) en ook vol vertrouwen, dat samenwerking en ook versterking van elkaars initiatieven past bij de Kamper Kracht waarin Kampen zo sterk is. Al met al een geslaagde conferentie, zo lieten de deelnemers bij het uitgaan en napraten al in grote getale weten. Daar zijn we blij mee!

Met beide benen in de buurt staan als Kerk, daar gaan we de komende tijd met alle kerken verder over in gesprek door ze fysiek te bezoeken.

Wordt vervolgd.