Maatschappelijke Dienstplicht!

12-06-2018

Present Kampen aan de slag met de uitvoering van het Regeerakkoord? Dat klinkt wel heel stoer toch?!

Het huidige kabinet maakt zich in het regeerakkoord hard voor het meer concreet handen en voeten geven aan Burgerschapsonderwijs. Plannen zijn om hier d.m.v. Maatschappelijke Diensttijd serieus werk van te maken.

Het ministerie van VWS heeft ons uitgenodigd (via Present Nederland) uit om mee te denken over de invulling van de maatschappelijke diensttijd voor jongeren. In deze eerste fase gaat het over proeftuinen waarin onderzocht wordt welke aanpak werkt. Een mooie kans voor Present stichtingen om een programma te ontwikkelen voor deze doelgroep!

Over dit actie programma Maatschappelijke Diensttijd:

Een sterke samenleving biedt ruimte voor ontplooiing. En in een sterke samenleving zien mensen naar elkaar om en houden zij rekening met elkaar. Vanuit die gedachte ontwikkelt het kabinet de maatschappelijke diensttijd voor jongeren. Om hen optimaal de kans te bieden betrokken te zijn bij de samenleving. De maatschappelijke diensttijd biedt tijd en ruimte waarin jongeren zich inzetten voor een ander en zo hun eigen talenten ontdekken en ontwikkelen. Het is bovendien een kans om ervaring op te doen en misschien wel een duidelijker beeld te krijgen voor een toekomstperspectief. De maatschappelijke diensttijd biedt ook de mogelijkheid om mensen met verschillende achtergronden en leeftijden dichter bij elkaar te brengen. Het is meedoen, door anderen te laten meedoen. Daar wordt iedereen sterker van. (tekst van ZonMw)

Present Kampen heeft via Present Nederland zich gevoegd bij het aanbod als partij om dit burgerschapsonderwijs vorm te geven a la colour lokaal. In de Kamper samenleving dus. We zijn in afwachting van de beoordeling van onze eerste inzending. Spannend!

Foto: https://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/arie-slob/foto