Present met jouw gezin

17-12-2019

Wij vinden het belangrijk om, als je daar als persoon of gezin toe in staat bent, hulp te kunnen geven aan mensen of gezinnen, die dat kunnen gebruiken. Stichting Present sluit voor ons mooi aan bij deze wens aangezien er lokaal hulp geboden kan worden en deze hulp in verschillende vormen, passend bij onze mogelijkheden en capaciteiten, gegeven kan worden. In sommige gevallen is praktische hulp welkom, in andere gevallen speelt het sociale aspect vooral. Binnen ons gezin merken wij ook dot voor sommigen juist de praktische insteek fijn is, anderen willen zich liever op het sociale  laten gelden. Een mooie match tussen de insteek van Present en ons gezin! Ik hoop dat we ons in de toekomst via Stichting Present nog vaak mogen inzetten voor hulp aan mensen die dat kunnen gebruiken.

Tijs, Floor, Lies en Jochem.