Onze partners

Bij het organiseren van onze projecten werken we samen met de volgende organisaties uit de sector wonen, zorg en welzijn:
• gemeentelijke overheid
• woningbouwcorporaties
• kerken
• bedrijven
• maatschappelijke organisaties
• verenigingen
• scholen
• andere sociale netwerken en organisaties

Stichting Present Kampen werkt samen met onderstaande maatschappelijke organisaties:
• AZC/COA
• Bureau voor Jeugd en Gezin
• Dimence
• Energiebank
• GGZ Eleos Zwolle
• Humanitas
• Hoornbeeck college
• Interact Contour
• IJsselheem; Amandelboom, Margaretha, Myosotis
• J.P. van de Bent
• Kamper Kracht Fonds
• Leger des Heils
• Maatschappelijke Dienstverlening De Kern, de Trans
• MEE IJsseloevers
• Pieter Zandt college
• RIBW
• Stichting Welzijn Kampen
• Stichting Philadelphia
• Thuiszorgorganisaties: Icare, Curadomi, Buurtzorg, PGVZ, Gewoon Zorg,
• Triade Flevoland
• Stichting Voedselbank Kampen-IJsselmuiden
• VluchtelingenWerk
• Vitree
• Woonzorgcentrum Maarlenhof
• Woningcorporatie Delta Wonen
• Woningcorporatie Beter Wonen
• Weeggeefschuur
• WMO adviesraad
• Youth for Christ