Presentaties

Presentaties

Regelmatig worden er presentaties over het werk van Stichting Present Kampen gegeven. Soms nodigt een groep die iets zinvols wil doen, Present uit voor een presentatie. Ook worden er presentaties gegeven voor medewerkers van een maatschappelijke organisatie. Het doel is om zicht te krijgen op de mogelijkheden die er zijn om je als (groep) vrijwilliger in te zetten voor een project. En voor medewerkers van een maatschappelijke organisaties om een hulpvraag (sociaal of praktisch) in te dienen voor cliënten. Wat is er zoal mogelijk?
• Present een deel van een verenigingsavond laten vullen
• Tijd inruimen voor een presentatie over Present tijdens een wijkavond of vergadering
• Een originele teambuilding activiteit op poten zetten door samen met Present te brainstormen over de mogelijkheden
• Als vertegenwoordiger van een Maatschappelijke Organisatie Present uit nodigen om een presentatie te geven over mogelijke projecten die voor versterking van eigen trajecten zorgen.

Neem gerust contact op met de coördinator!

Mail:
Fennanda.dekker@presentkampen.nl
Mobiel:
06-50 97 03 00