ANBI status

Stichting Present Leeuwarden heeft een ANBI status, uw financiële steun is daardoor aftrekbaar voor de belasting.

Algemeen

Statutaire naam: Stichting Present Leeuwarden

RSIN/Fiscaal nummer: 820916432

ANBI-status:

Contactgegevens

Telefoonnummer:  06 23501576

E-mailadres: info@presentleeuwarden.nl

Postadres: Postbus 7653

Bezoekadres: Hooidollen 404

Doelstelling

Missie

Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Visie

Een beweging op gang brengen in de samenleving waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

Actueel beleidsplan:

Jaarplan 2020 is in ontwikkeling

Jaarverslagen:

Lees de jaarverslagen hier                     Download

Bestuur:

Samenstelling bestuur:

Beloning

  • Onkostenvergoeding bestuur: nee
  • Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur: nee
  • Toelichting vergoeding bestuur: bestuursleden zijn onbezoldigd
  • Beloningsbeleid medewerkers: conform CAO Zorg & Welzijn