Kerkelijk contactpersoon

  • Functie: Kerkelijk contactpersoon
  • Type: Vrijwillig
  • Locatie: Leeuwarden

Wij zoeken mensen die lid zijn van een kerkelijke instantie en Stichting Present Leeuwarden willen ondersteunen d.m.v. het onder de aandacht brengen van de projecten van Present, het werven van groepen vrijwilligers en/of fondsen.