Bestuur

Samenstelling bestuur Stichting Present Leiden

  • Voorzitter Patrick Meijer
  • Secretaris Sytske Romijn
  • Penningmeester Peter Stein
  • Algemeen lid Gerard Kerkhof
  • Algemeen lid Hein van der Kamp

Het bestuur is bereikbaar via bestuur@presentleiden.nl.