Comité van Aanbeveling

Comite van aanbeveling 2013

  • Drs. Henri J.J. Lenferink, burgemeester van Leiden
  • M.R Erna Kortlang, notaris/ partner bij Teekens Karstens
  • Drs. H.W. te Beest, (oud) vice-voorzitter College van Bestuur Universiteit Leiden
  • Dr. Frank Hehemann, psychiater GGZ Rivierduinen
  • Dr. Gerda van den Berg, directeur-bestuurder Woningcorporatie De Sleutels
  • Drs. A.L.R. de Jongh,voorzitter raad van bestuur Topaz
  • Drs. L.J. Nelemans, apotheker
  • Drs. R. van der Toorn, predikant Christelijk Gereformeerde Kerk
  • Drs. Martijn Ridderbos, vice-voorzitter College van Bestuur Universiteit Leiden

Henri Lenferink
“Klaar staan voor een ander, wat over hebben voor je medemens, je vrijwillig inzetten voor de maatschappij. Gelukkig zijn er nog heel veel mensen die dat doen. En als de moderne mens dat zoekt in kortdurende projecten waar hij zich samen met anderen met grote daadkracht voor in kan zetten, dan is dat natuurlijk geweldig. Stichting Present speelt hier goed op in.”