Hulpverlener in tijden van corona

Ook in deze tijd wil Present Leiden/Oegstgeest met onze vrijwilligers helpen waar dat dat echt nodig is.

We dragen graag bij op een manier die aanvullend is, zoals we dat altijd al doen. Er zijn namelijk mensen die hulp niet geregeld krijgen via de bestaande kanalen zoals Facebook en het Rode Kruis, bijvoorbeeld omdat ze de taal niet goed spreken, geen Facebook/Whatsapp hebben en of de (sociale) vaardigheden niet hebben om het zelf te regelen. Juist voor die mensen willen we graag hulp organiseren.

Mijn cliënt(en) heeft/hebben hulp nodig (1 formulier per adres)

Via onderstaand formulier kun je hulpvragen bij ons indienen voor een cliënt/cliënten die:

  • Onvoldoende netwerk, financiële middelen en/of gezondheid hebben om de hulp zelf te regelen.
  • De komende tijd bemoediging/hulp nodig hebben.
  • Bemoediging/hulp niet kunnen realiseren via andere initiatieven (eigen netwerk, Facebook of Rode Kruis).
  • Begeleid worden door jou als hulpverlener.

NB: Houd bij het melden van een hulpvraag er rekening mee dat de mogelijkheid bestaat dat er geen passend aanbod is vanuit een groep voor je hulpvraag.

We passen onze werkwijze aan, zodat de hulp zo snel mogelijk geboden kan worden. Dit betekent dat we voorafgaand aan de hulp van vrijwilligers geen kennismakingsbezoek plannen.

Bij alle hulp die wij via onze vrijwilligers bieden, vragen we om zorgvuldig de richtlijnen van de Rijksoverheid te volgen.

===

Hulpvraag Corona