ANBI status

Stichting Present Leiden heeft een ANBI status, uw financiële steun is daardoor aftrekbaar voor de belasting.

Algemeen

Statutaire naam: Stichting Present Leiden
RSIN/Fiscaal nummer: 8213.02.759

Contactgegevens

Telefoonnummer: 06 24571036 (Doortje van Helden)
E-mailadres: info@presentleiden.nl
Website: www.presentleiden.nl
Postadres/Bezoekadres: Oude Rijn 44 b, 2312 HG Leiden

Doelstelling

Missie

Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Visie

Een beweging op gang brengen in de samenleving waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

Beleidsplan:

Download het Strategisch plan Present Leiden 2013-2015

Verslaglegging:

Jaarrekening-met-bestuursverslag-2020

Jaarrrekening en verkort jaarverslag 2019

Stichting Present Leiden-Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2017 Stichting Present Leiden

Jaarverslag 2016 Stichting Present Leiden

Jaarrekening 2016 Stichting Present Leiden

Jaarverslag 2015 Stichting Present Leiden – concept 2016.04.28

Bestuur:

Samenstelling bestuur:

  • Voorzitter Carlijn Bergwerff
  • Secretaris vacature
  • Penningmeester Gerwen Bonte
  • Algemeen lid Siem Nugteren
  • Algemeen lid Elisabeth Selman

Beloning

  • Onkostenvergoeding bestuur: nee
  • Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur: nee
  • Toelichting vergoeding bestuur: bestuursleden zijn onbezoldigd
  • Beloningsbeleid medewerkers: conform CAO Zorg & Welzijn

Voor de functie van directeur en projectcoördinator wordt een beroep gedaan op professionele inzet van in totaal 1,2 fte. Bezoldiging vindt plaats op basis van wat de CAO Zorg en Welzijn voorschrijft voor deze functies.

Daarnaast zijn er een aantal vrijwilligers actief, zoals de administratieve ondersteuning. Zij werken op basis van een vrijwilligersovereenkomst. Voor vaste vrijwilligers is er een vrijwilligersvergoeding mogelijk.

De ruim duizend vrijwilligers die zich jaarlijks inzetten voor projecten, die ten goede komen aan mensen die deze hulp goed kunnen gebruiken, verrichten deze inzet om niet.