Als fonds

Sta je in contact of ben je zittende in het bestuur of jury van een landelijk, regionaal of lokaal fonds of subsidieverstrekker? Schat je in dat de doelstellingen en/of richtlijnen van jouw fonds of subsidieverstrekker overeenkomen met de onze? Dan komen wij graag in contact met jou.

Stichting Present Maassluis heeft ervaring met het aanvragen en de verantwoording van Fondsen en Subsidies en zal kritisch onderzoeken of Present aan de gestelde criteria voldoet.

Dankzij de ondersteuning door diverse fondsen kunnen wij blijvend Present zijn in Maassluis voor kwetsbare mensen die aan de rand van de samenleving staan. Help je ook mee? Click hier om met Present in contact te komen als fonds.

De volgende fondsen en subsidieverstrekkers zijn je voorgegaan en hebben een financiële bijdrage geleverd aan Stichting Present Maassluis:

 

  • Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.   

Bijdrage: Project Kinderkamers en ouderenprojecten 2021

 

  • Govert van Wijnstichting

Bijdrage: Winter Wonder Tassen 2021

 

  • Stichting De Groot Fonds

Bijdrage: Soep op de Stoep winter 2020/2021

 

  • Oranjefonds

Bijdrage: NL Doet

 

  • Stichting tot Bevordering van Maatschappelijke Dienstverlening Rotterdam

 

  • Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht

Bijdrage: Diverse sociale projecten van Present

 

  • Fonds Sluyterman van Loo

Bijdrage: Ouderenprojecten 2021