ANBI status

Stichting Present Maassluis heeft een ANBI status, uw financiële steun is daardoor aftrekbaar voor de belasting.

Algemeen

Statutaire naam: Stichting Present Maassluis

RSIN/Fiscaal nummer: 818893461

ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 06-54684290

E-mailadres: info@presentmaassluis.nl

Website: www.presentmaassluis.nl

Postadres: Postbus 14, 3155 ZG Maasland

Bezoekadres: Rembrandtlaan 2, 3141 HH Maassluis (na voorafgaand contact)

Doelstelling

Missie

Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Visie

Een beweging op gang brengen in de samenleving waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

Actueel beleidsplan:

Download het beleidsplan                       Beleidsplan

Verslaglegging:

Download het jaarverslag:

Financieel Jaarverslag 2019 Stichting Present Maassluis en Operationeel Jaarverslag 2019 Stichting Present Maassluis

Bestuur:

Samenstelling bestuur:

  • Voorzitter: T. Mooibroek
  • Secretaris: K. Linzey
  • Penningmeester: P. Kleingeld
  • Alg. bestuurslid: L. van der Wel
  • Alg. bestuurslid: J. Bruintjes

Beloning

  • Onkostenvergoeding bestuur: nee
  • Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur: nee
  • Toelichting vergoeding bestuur: bestuursleden zijn onbezoldigd
  • Beloningsbeleid medewerkers: medewerkers zijn ZZP, beloning zoveel mogelijk conform CAO Sociaal Werk