ANBI status

Stichting Present Maassluis heeft een ANBI status, uw financiële steun is daardoor aftrekbaar voor de belasting.

Algemeen

Statutaire naam: Stichting Present Maassluis

RSIN/Fiscaal nummer: 818893461

ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 06-54684290

E-mailadres: info@presentmaassluis.nl

Website: www.presentmaassluis.nl

Postadres: Postbus 81, 3140 AB Maassluis

Bezoekadres: Rembrandtlaan 2, 3141 HH Maassluis (na voorafgaande afspraak)

Doelstelling

Missie

Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Visie

Een beweging op gang brengen in de samenleving waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

Actueel beleidsplan:

Download het beleidsplan                  Beleidsplan Present Maassluis 2022-2024

Verslaglegging:

Download het jaarverslag:

Financieel Jaarverslag 2021 Stichting Present Maassluis

Operationeel Jaarverslag 2020 Stichting Present Maassluis

Bestuur:

Samenstelling bestuur:

  • Voorzitter: T. Mooibroek
  • Penningmeester: P. Kleingeld
  • Secretaris: vacant
  • Alg. bestuurslid: L. van der Wel
  • Alg. bestuurslid: J. Bruintjes

Beloning

  • Onkostenvergoeding bestuur: nee
  • Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur: nee
  • Toelichting vergoeding bestuur: bestuursleden zijn onbezoldigd
  • Beloningsbeleid medewerker: coordinator is in vaste dienst conform de CAO Sociaal Werk