Als Vriend

Het werk van Present Maassluis groeit. Present maakt het mogelijk dat steeds meer mensen omzien naar elkaar. Mensen motiveren om iets te gaan doen voor mensen die wel wat hulp kunnen gebruiken. Daar wordt iedereen blij van! En om mensen te blijven vinden en te overtuigen iets goed te gaan doen heeft Present ook uw steun nodig.

Waarom Vriend worden?

Om een blijvende impact te houden zijn we afhankelijk van mensen die het ideaal van Present omarmen. Daarom hebben we als Present de ‘Vrienden van Present’ in het leven geroepen. Als vriend draagt u het werk van Present een warm hart toe en wilt u delen van uw middelen om het werk van Present te ondersteunen.

Een Vriend is enthousiast over het werk van Present en wil hierin een aandeel hebben en mede-eigenaar zijn. Een Vriend vindt het belangrijk dat er in samenleving omgekeken wordt naar kwetsbare mensen en steunt daarom  financieel het werk van Stichting Present. Vrienden van Present maken het mogelijk dat we als Present ons werk kunnen blijven doen.

Steun Present als Vriend

Op dit moment organiseren we als Present ongeveer 90 projecten per jaar. Daarnaast investeren we tijd in voorlichting, samenwerking en goed overleg met de lokale zorg- en welzijnsorganisaties, gemeente, politieke partijen, kerken, bedrijven, etc. We doen dit allemaal zoveel mogelijk met vrijwilligers. Maar om de continuïteit én de kwaliteit van het werk te garanderen is een klein team van vaste krachten nodig. Dat kost gewoonweg geld. Daarom hebben wij óók financiële steun nodig. Een deel van wat er nodig is, krijgen we van de gemeente,  van fondsen en vanuit verschillende kerken. Maar dat is nog niet voldoende. Daarom is de steun van Vrienden hard nodig!

Eenmalig of meermalig steunen

Steun ons als vriend met uw gift – eenmalig of meermalig: klik hier.

Wilt u liever gericht geven? Bekijk onze lopende acties en maak uw keuze zelf: klik hier.