Meedoen als kerk

Bij veel kerken groeit het verlangen om het geloof niet alleen op zondag met elkaar te beleven maar ook om van betekenis te zijn  in de directe omgeving. Het christelijk geloof brengt je tenslotte in beweging en brengt je niet alleen dichter bij God maar ook bij mensen.

Wat merkt de buurt van jouw kerk?

 • Toch is dat minder eenvoudig dan gedacht, want:
 • Hoe kom je met deze mensen in contact?
 • Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat dat werk niet alleen op de schouders van  de diaconie of een groepje gemeenteleden terechtkomt?
 • Hoe betrek je de hele gemeente erbij ?
 • Hoe bereik je de mensen die hulp echt het beste kunnen gebruiken?
 • Moet je het werk niet aan zorgprofessionals overlaten?
 • Welke hulp kun je bieden, wat sluit aan bij de talenten van de gemeenteleden en hoe krijg je hen enthousiast?

Met deze en andere vragen wil Present kerken graag helpen. Dat doen we zowel op het niveau van een groep voor een enkele keer of op het niveau van de hele kerk en voor de lange duur.

Present organiseert en begeleidt groepen eenmalig (gratis)

Voor groepen organiseren wij twee type Presentprojecten:

 • Sociale projecten: koken voor dak- en thuislozen, het organiseren van een gezellige middag voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking of koffiedrinken met eenzame ouderen
 • Praktische projecten: helpen verhuizen, opknappen of schoonmaken van een woning of het opknappen van een tuin.

Uiteraard zijn jullie wensen en beschikbaarheid het uitgangspunt. Na jullie aanmelding nemen we contact op om deze te inventariseren.
Deelname aan een vrijwilligersproject is voor kerken kosteloos. Wel wordt een kleine bijdrage gevraagd voor de inkoop van materialen.

neem contact op voor een kennismaking of presentatie

Present-Umoja begeleidt kerken voor lange termijn

Het Umoja programma (een samenwerking van Present en Tear) biedt kerken handvatten om zich duurzaam te verbinden aan het dagelijks leven van mensen in de buurt. Wij geloven dat hierdoor zowel de kerk als de buurt verder tot bloei komen. Umoja betekent ‘samen’ en wat ons betreft is dat een werkwoord. Er zijn al op diverse plekken al mooie initiatieven ontstaan:

 • Jonge ouders uit de kerk en uit de buurt die samen besluiten een Opvoed café te starten,
 • kerken die een avond organiseren met dienstverleners uit de wijk
 • buurten die de kerk vragen mee te doen met buurtmaaltijden.

In verschillende plaatsen zien we dat Umoja werkt. Het is onze droom dat de kerk overal met beide benen in de buurt komt te staan.”

neem contact op voor een kennismaking of presentatie

Meer info over het het Umoja programma vind je op: Umojanederland.nl

Concreet aan de slag

Present werkt dus op diaconaal vlak met diverse kerken samen.  Vanuit onze eigen christelijke motivatie geloven wij dat het goed is om te delen van wat we ontvangen hebben. Present wil kerken en kringen helpen om via vrijwilligerswerk handen en voeten te geven aan het omzien naar kwetsbare mensen over de eigen kerkmuren. De samenwerking met Present kunt u als kerk op diverse manieren vormgeven:

 • Nodig Present of Umoja uit voor een presentatie in uw gemeente, kring of vereniging.
 • Organiseer een ‘diaconale dag’. Tijdens deze dag doet de hele gemeente mee aan Present-projecten bij u in de wijk of stad. Dit is goed te koppelen aan een themadienst.
 • Een voorbeeld van zo’n ‘diaconale dag’ is een Veranderdag. Hierin werken we samen met Kerk in Actie. Lees meer.
 • Stimuleer groepen die meedoen aan een Present project  ervaringen uit te wisselen en te reflecteren
 • Stel binnen de diaconie een contactpersoon aan of vorm een Present/Umoja commissie. Betrek gemeenteleden zoals voorgangers, oudsten, jeugdleiders en kringleiders.
 • Breng de Michacursus onder de aandacht van uw gemeente. Present is een van de initiatiefnemers van deze cursus over goed en recht doen. Onderdeel van deze cursus is een diaconaal project.