Meedoen als school

Steeds meer scholen ontdekken samenwerking met Present als manier om hun ‘sociaal kapitaal’ te ontwikkelen. De combinatie van kinderen, scholen en buurten vormt een unieke kracht

Burgerschapsvorming: jouw school betrekken bij de buurtBurgerschapsvorming op basisschool

Juist op school leren kinderen over hun toekomstige plek in de samenleving. Present organiseert en begeleidt uw school en/of klas bij maatschappelijke projecten. Zo leren kinderen in de praktijk hoe mooi het is om zich vrijwillig in te zetten voor kwetsbare mensen in hun eigen buurt. Kortom: een hele praktische toepassing van Burgerschapsvorming, een van de kerndoelen van het onderwijs.  Onlangs bevestigde minister Slob het belang hiervan. Logisch want het past in een bredere tendens in de samenleving. Maatschappelijke ondersteuning krijgt steeds meer vorm in wijken en buurten. De overheid verwacht ook meer van de vrijwillige inzet van burgers in de civil society (Wet maatschappelijke ondersteuning)  Daarom pakken steeds meer scholen  hun rol zijn positief betrokken bij hun buurt.

Check hier voor de dichtstbijzijnde Present. Klik hier voor de ‘Onze School is Present’-flyer

Burgerschapsonderwijs: een unieke methodiek- ‘Onze school is Present’

Present heeft een kant en klare lesmethode ontwikkeld voor basisscholen die actief burgerschapsonderwijs willen aanbieden. Deze methode bevat een leerlijn voor alle groepen: 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8. Ze sluit naadloos aan bij de kerndoelen die de overheid stelt en waar de Inspectie van het Onderwijs op toeziet. Daarnaast betrekt deze methode andere belangrijke kernthema’s als: Persoonlijke Ontwikkeling, Sociale Integratie, Democratie en Meedoen in de Samenleving.  De methode bevat uitgebreid lesmateriaal als voorbereiding op een maatschappelijke excursie. Deze excursie wordt van a tot z door Stichting Present georganiseerd. Daarnaast bevat de methode praktisch verwerkingsmateriaal voor na het project.  Hoewel de leerkracht heel goed zijn eigen draai eraan kan geven zijn er voldoende werkvormen die zo toegepast kunnen worden. Bijvoorbeeld: Een oefening om jezelf en elkaar te evalueren, meer ontdekken over jouw vaardigheden etc.  Uiteraard zijn deze ook geschikt om een mooie plek te krijgen in de persoonlijke portfolio van kinderen.

Burgerschapsvorming Present lesmethode uitgebreid getest

De methode is in samenwerking met Hogeschool Viaa en negen lokale stichtingen Present uitgebreid getest. De algemene conclusie van het testpanel is:

“De inhoud en de werkwijze van de lesmodule binnen het project ‘Onze school is Present’ sluiten aan bij zowel de leerkrachten, de scholen als de overheid (wettelijke plicht). Leerkrachten en leerlingen zijn beiden enthousiast over de lesmodule en kunnen er goed mee overweg. De contactpersonen van de maatschappelijke organisaties zeggen dat deelname aan het project ook voor de doelgroep(hulp-ontvanger) waardevol is geweest. Zij geven aan dat een ruime meerderheid van de cliënten heeft genoten van de aanwezigheid en inzet van de leerlingen tijdens de Projectdag”

Download hier het onderzoeksrapport ‘Vanzelfsprekend naar elkaar omzien’.

Bestelinformatie
Een dergelijke uitgebreide methode is zeer kostbaar om te maken. Ook het organiseren van een maatschappelijke stage is niet zonder kosten. Gelukkig heeft Present dankzij diverse bijdrages de prijs zeer laag weten te houden. In overleg kan men maatwerk leveren, inclusief een proefexcursie en proefles.
Wilt u meer informatie? Stuur een mail naar info@presentnederland.nl.  Wij zorgen dat uw lokale stichting contact met u opneemt voor een passende oplossing. Uiteraard mag u ook zelf contact opnemen kijk op het kaart voor de Present in uw buurt.

burgerschapsonderwijs via Present lesmethode

Omdat het zo breed van opzet is, is de Present Lesmethode-geschikt voor iedere basisschool die wil werken met Burgerschapsonderwijs