Roel Veerman vertelt….

02-03-2017

Roel Veerman vertelt….

Wie ben je?

Mijn naam is Roel Veerman, geboren en getogen in Rouveen. Ik ben na mijn studie in Wageningen in Meppel komen wonen. Ik woon hier nu net twintig jaar, inmiddels samen met mijn vrouw en onze drie kinderen. Ik heb een mooie baan bij Akkerweb, een initiatief voor precisielandbouw van Wageningen Universiteit en Agrifirm Plant. Ik vind het leuk om te schaatsen, er met de racefiets of MTB op uit te gaan of om zomers met mijn gezin of met vrienden te wandelen in de bergen.

Hoe heb je kennisgemaakt met Present en wanneer was dat?

Enkele jaren geleden hebben we als kring van onze kerk een Presentklus gedaan. We zijn lid van de gereformeerde kerk vrijgemaakt (Kruiskerk). Dat was mijn concrete kennismaking met Present Meppel.

Welke functie heb je en sinds wanneer vervul je die?

Sinds begin van dit jaar ben ik algemeen bestuurslid van Present Meppel

Wat heeft je doen besluiten om bestuurslid te worden van Present Meppel

Van 2002 tot 2010 was ik gemeenteraadslid voor de ChristenUnie, daarna ben ik een paar jaar ouderling in onze kerk geweest. Nu vind ik het mooi om voor Present actief te worden in de lokale samenleving; met elkaar heel concreet aan de slag voor medeburgers van Meppel die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Doordat Present samenwerkt met professionele hulpverleners, komt de incidentele hulp van iedere vrijwilliger toch op de juiste plek terecht. Als groep actief zijn kan het verschil maken voor degene die hulp ontvangt en het is ook leerzaam voor de vrijwilligers zelf.

Wat zijn je dromen voor Present Meppel?

Het is mijn droom dat we als Present een steentje bijdragen aan een socialere samenleving. Iedereen is waardevol, ook hij of zij die het een periode van zijn of haar leven moeilijk heeft of helemaal niet mee lijkt te tellen. Oog voor elkaar hebben en inzet voor de ander zonder (direct) iets terug te verwachten, zijn belangrijke bouwstenen voor een hechte samenleving. Daarvoor vraag ik als bestuurslid ook graag steun bij bedrijven en maatschappelijke instellingen.