Ik zie er naar uit u te ontmoeten

31-10-2017

Het is een nobel streven van onze verschillende overheden om toe te werken naar een menswaardiger samenleving. Een maatschappij waar de aspecten van samen leven, met elkaar en voor elkaar, beter tot hun recht komen. We moeten meer naar elkaar omzien. Spontaan, vanuit onszelf, om meer oog te hebben voor de noden van de oude buurvrouw of buurman of voor de wat teruggetrokken zelfstandig levende jongeman in de straat die het ondanks een lichamelijke handicap in zijn eentje knap redt. Soms kan met een helpende hand kleine wonderen worden verricht. Wondertjes van noaberplicht, medemenselijkheid en omzien naar elkaar.

Als ambassadeur van Present bezocht ik eind vorig jaar vlak voor de kerstdagen een woning in de Jan Steenstraat in Meppel. Daar hadden vier Syrische nieuwkomers van de gemeente een kamer toegewezen gekregen. Vrijwilligers van Present waren druk in de weer om de kamers in te richten. Nieuw behang, een lik verf, bedden en kasten in elkaar schroeven. Er heerste een opgeruimde, gemoedelijke sfeer. Natuurlijk was er tijd voor koffie. In dat koffiekwartiertje kwamen de verhalen los. Over de klussen die tot grote tevredenheid van mensen waren geklaard. Een tuin van een oude mevrouw die in orde was gemaakt. De wandeling met bewoners van een verzorgingshuis. Het frequente bezoek aan een alleenstaande oudere Meppeler die het enorm waardeert dat er naar hem uit wordt gezien.

Mooie voorbeelden uit de praktijk van alledag. Ze illustreren de doelstellingen van Stichting Present: een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Stichting Present is in Meppel en Steenwijk een makelaar in vrijwilligerswerk. Wie een beetje vrije tijd over heeft of bijvoorbeeld als gepensioneerde een sociaal bevredigende invulling zoekt voor een deel van de nieuwe levensfase kan zich aanmelden. Het wordt zo gewaardeerd door de hulpvragers als mensen zich belangeloos inzetten voor hen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement.

Maak mee hoe plezierig het is om samen met vrienden, collega’s of je sportteam anderen te ontmoeten en wat voor ze te kunnen betekenen. Present helpt graag bij het vinden van een vrijwilligersproject.

Voor groepen zijn er twee type projecten: op sociale contacten gerichte ontmoetingen, zoals koken voor anderen, het organiseren van een gezellige middag voor eenzame ouderen; en de praktische hand- en spandiensten, zoals helpen verhuizen, klussen, tuinonderhoud of het schoonmaken van een woning.

Als gepensioneerde verslaggever blijf ik schrijven. Regelmatig terugkerende onderwerpen zijn de situaties waarin mensen verkeren, bijvoorbeeld de voortschrijdende eenzaamheid. Mijn functie is signaleren en becommentariëren. Als ambassadeur van Present kan ik als makelaar van woorden en ideeën meehelpen om de bekendheid van Present te vergroten.

Misschien dat ik u binnenkort ontmoet in een huis dat door vrijwilligers wordt opgeknapt. Ik zie er naar uit.

Ton Henzen