Afscheid Ineke van Faassen

28-06-2020

Meer dan twee jaar was Ineke van Faassen het gezicht van Present Meppel. Als coördinator speelde ze een belangrijke rol,  in het bijzonder in het coördineren en aansturen van projecten.
Maar nog belangrijker: ze heeft met haar passie en betrokkenheid voor de medemens direct en indirect mensen in de Meppeler samenleving kunnen helpen.

Het is dan ook jammer dat Ineke vanwege haar gezondheid haar werk voor Stichting Present Meppel moet stoppen. Op 1 mei hebben we afscheid genomen van Ineke. Wij zijn dankbaar voor alles wat zij heeft kunnen doen voor Present en wensen haar en haar gezin veel sterkte en gezondheid toe.

 

Hoe nu verder?

Nadat bekend werd dat Ineke moest stoppen heeft het bestuur een paar besluiten genomen met betrekking tot de invulling van de coördinator rol. Daarbij is er overleg geweest met een groep vaste vrijwilligers.

We hebben besloten om op zoek te gaan naar een nieuwe coördinator. Dit belangrijke besluit was nog maar net genomen toen het Coronavirus kwam binnenvallen. Vanwege de onzekere situatie als gevolg van COVID-19 is besloten eerst even te wachten met een definitieve invulling van die functie.

 

Tijdelijke waarneming Anita Mulder

Het bestuur is erg blij dat Anita Mulder bereid is gevonden om voor de korte termijn de rol van coördinator waar te nemen.  Voor velen binnen Present is zij geen onbekende. Anita zal alleen de noodzakelijke dingen oppakken en aanspreekpunt zijn naar de maatschappelijke organisaties. We wensen Anita veel sterke met deze tijdelijke waarneming.

Zodra de situatie rond COVID-19 dusdanig verandert dat wij onze activiteiten als Stichting Present Meppel weer volledig kunnen hervatten, zal het bestuur informatie geven over de vervolgstappen naar een definitieve oplossing.