Financiën: Stichting Present Meppel heeft ook uw financiële steun nodig!

14-12-2019

We zijn dankbaar voor de giften die we het afgelopen jaar mochten ontvangen. In verschillende kerken is een collecte gehouden en gelukkig is er een trouwe groep Fannoten die regelmatig een gift overmaakt.

Een overzicht van het afgelopen half jaar:

  • Door de Christelijke Gereformeerde Kerk en van de Doopsgezinde Remonstrantse Gemeente is gecollecteerd voor onze Stichting.
  • In juni hield het Oranjefonds haar jaarlijkse collecte. Stichting Present Meppel heeft met een groep vrijwilligers gecollecteerd in de wijk Koedijkslanden. De helft van deze collecte, een bedrag van € 250,  was voor Present Meppel.
  • Elk jaar krijgen verenigingen en stichtingen de mogelijkheid om deel te nemen aan de Rabo ClubSupport van Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland. Present Meppel heeft hieraan meegedaan met als bestedingsdoel de aanschaf van elektrische gereedschappen. De opbrengst voor Present Meppel was maar liefst € 845. Voor dit bedrag heeft Present Meppel nieuw elektrisch gereedschap kunnen aanschaffen.

 

 

 

 

 

Ook in natura heeft Stichting Present Meppel ondersteuning ontvangen:

  • van Kuipers wagenbouw mochten we weer kosteloos een aanhanger gebruiken,
  • Paint Discount doneerde een emmer muurverf voor een project
  • Hulpontvangers kregen via de groepen die bij hen aan de slag waren plinten voor hun vloer of meubels om hun huis verder in te richten.
  • Via een gulle gever die anoniem wil blijven ontvingen we een zak vol tuingereedschap

 

Alle gevers heel hartelijk dank!

Met een vermindering van de subsidies komende jaren is uw steun harder nodig dan ooit!

Ook Fannoot worden of een gift overmaken? Klik hier.