Nieuwe verbindingen

14-12-2019

Present Meppel is dit jaar een aantal nieuwe samenwerkingen aangegaan:

Zo hebben deelnemers van het Leer Werk Centrum Meppel een aantal weken bij de dagbesteding voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel van InteraktContour activiteiten gedaan. Deelnemers van het LWC hebben een afstand tot de arbeidsmarkt en volgen een traject richting passend werk.

Er is een begin gemaakt met samenwerking met Stichting Welzijn Staphorst. Doel is om ook in Staphorst vrijwilligers te werven die via Present Meppel hulp kunnen bieden in de gemeente Staphorst. SWS ondersteunt met hun netwerk en financieel.

Present Meppel was aanwezig bij “Meppel Deelt”. Zo hebben we samen met organisaties en bedrijven in Meppel mensen die te maken hebben met armoede en een steuntje kunnen gebruiken kunnen ontmoeten. Present Meppel heeft in totaal 6 gesponsorde bioscoop bonnen uit kunnen delen via een raad-actie. We hebben veel mensen kunnen vertellen wat Present Meppel doet.

In de maanden november en december hebben medewerkers van de afdeling Centrale Ondersteuning Zakelijk van de Rabobank een drietal projecten gedaan: Sint Maarten lampions maken met gezinnen van statushouders, een schilderklus bij een alleenstaande moeder en kerststukjes maken bij ’t Vonder in Ruinerwold.

Ook ingenieursbureau Atensus uit Ruinerwold besloot om hun Maatschappelijke betrokkenheid via Present Meppel vorm te geven. Zij gingen een dag op stap met bewoners van Huize PR Derks ook in Ruinerwold. Deze verbinding wordt voortgezet.