Present doet mee met “niet alleen”

28-06-2020

De activiteiten van Present mogen dan weliswaar stilliggen omdat de richtlijnen van het RIVM (nog) niet toelaten dat we klussen uitvoeren bij mensen thuis en of in de tuin, maar dat betekent niet dat we niets meer kunnen doen voor onze medemens. Via Present Nederland zijn de meeste lokale Present-stichtingen, en ook Meppel, gestart met het landelijk initiatief “niet alleen”.

En natuurlijk kunnen we ook ongeorganiseerd anderen helpen. In eigen familie, buurt, kring, etc. Op de website van Present Meppel staan voorbeelden te over: boodschappen doen, medicijnen halen, een bloemetje brengen. Als het maar Corona-proof is.

En hoe nu verder? Veel zal afhangen van het onder controle krijgen van het virus. Hoe snel zal de verdere versoepeling van de spelregels gaan? Hoe gaan we als samenleving met elkaar om? Wat is precies het nieuwe normaal?

 

Wij hopen dat er over niet al te lange tijd weer ruimte ontstaat om onze normale activiteiten op te pakken. Wat zou het mooi zijn om in het najaar een grote themadag te houden, onder het motto “Tuin winterklaar”.