Van de penningmeester

26-02-2021

Present Meppel is een stichting, geen bedrijf. Een bedrijf heeft onder meer als doelstelling het maken van winst. De doelstelling van Present is een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Door de coronacrisis was 2020 een zeer bijzonder jaar. Ook financieel. Meestal werkt Present met een groep die zich inzet voor mensen die te maken hebben met armoede of eenzaamheid. Door de coronamaatregelen is vrijwilligerswerk met een groep mensen al vanaf medio maart 2020 helaas nauwelijks meer mogelijk.

 

Wat betekende dit financieel voor Present Meppel?

Bedrijven konden niet meer een groep werknemers een praktische klus of sociaal project via Present laten doen.

Het opknappen van een tuin of een verwaarloosde woning door groepen en kringen van kerken of door het flexteam voor bijvoorbeeld de woningbouwvereniging was in veel mindere mate mogelijk.

Er zijn nog meer inkomsten die terugliepen, allemaal door corona. De inkomsten uit collecten van kerken bijvoorbeeld waren lager. En er zijn minder acties gehouden omdat bepaalde acties niet door konden gaan.

Al met al waren de inkomsten over 2020 zo’n € 8.000 lager dan die over 2019.

 

We zijn als stichting in staat geweest om onze kosten ook met circa € 8.000 te verminderen waardoor we het jaar 2020 evenals 2019 konden afsluiten met een klein positief saldo. De kosten konden wij beperken door in de periode mei tot en met oktober uitsluitend te werken met vrijwilligers. In deze periode stonden de activiteiten noodgedwongen op een laag pitje.

 

Oproep

We staan voor een uitdaging voor het jaar 2021. De doelstelling van Present mag dan niet zijn het maken van winst, maar we streven wel, evenals een bedrijf trouwens, naar continuïteit. Hierbij hoort een continue stroom van inkomsten. Door de aanhoudende coronacrisis is dit niet altijd gemakkelijk.

Daarom ook een oproep van het bestuur aan iedereen, die Stichting Present Meppel een warm hart toedraagt, maar nog geen fannoot is: meld je aan als fannoot en maak periodiek een bijdrage over. Alvast hartelijk dank voor jouw bijdrage.

 

Einddoel

Ons uiteindelijk doel is een beweging op gang te brengen in de samenleving, waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

 

Henk Groen