Team

Algemene informatie:
E-mail:     info@presentmeppel.nl
Adres:    Industrieweg 1b in Meppel, 7944 HT  Meppel
Bank:     NL98 RABO 0109162188 (ten name van Stichting Present Meppel)

TEAM

Anita Mulder – matching en groepenbegeleiding.

Jaap Jonk – groepenbegeleider.

Otto Veenstra – begeleider Flexteam.

Piet Koning – begeleider vluchtelingenhulpgroep.

Hanneke Schaab – algemeen vrijwilliger.

Claudia Koekoek – beheerder facebookpagina.

Geke Ulrich – stagiaire.

Clary Dijkstra – redactie nieuwsbrief.

Marnix Schaab – webbeheerder.

incidentele vrijwilligers: Evert Mussche, Wim Rosier

 

BESTUUR

Dirk Spithoff – voorzitter

Henk Groen – penningmeester

Henk Heijink – secretaris

Wil je deel uitmaken van het bestuur of interne vrijwilligersteam? Neem dan even contact op met het bestuur via bestuur@presentmeppel.nl of neem contact op met de coördinatoren via info@presentmeppel.nl