Present en Corona – Niet alleen

Door de huidige maatregelen om het Coronavirus beheersbaar te houden zijn Present Projecten zoals die tot nu toe plaatsvonden voorlopig niet meer mogelijk!

 

Dat betekent niet dat je niet Present kunt zijn. Integendeel: juist nu is een verbinding tussen mensen die iets te bieden hebben en kwetsbare mensen die daarmee geholpen kunnen worden meer nodig dan ooit!

Die verbinding moet alleen anders worden vorm gegeven, Coronaproof zijn.

 

 

 

 

 

 

 

Wat kan er wel?

Er zijn veel mensen die van betekenis willen zijn voor iemand anders, ook in deze crisis. En dat kan! Neem daarbij wel het volgende in acht:

 • Jij bent gezond en je huisgenoten ook
 • Je hebt tijd
 • Je blijft in je eigen straat of buurt
 • Je vermijdt fysiek contact
 • Je houdt je aan de richtlijnen van het RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

 

Wat kun je doen?

 • Boodschappen doen
 • Boodschappenpakket (inclusief spelletjes) weggeven.
 • Kaartjes sturen
 • Even bellen / skypen / WhatsApp
 • Spelletje doen via mobiel / internet
 • Bidden voor rust
 • Tuin even opknappen, ramen lappen (met 1 of 2 personen)  Hond uitlaten
 • Bosje bloemen voor de deur leggen
 • Medicijnen brengen

 

Dit kan individueel of als gezin, maar je kunt ook als groep/buurtgenoten een kwetsbaar iemand “adopteren”.

Als het contact gelegd is – via een kaartje of briefje met je telefoonnummer in de bus – maak dan bijvoorbeeld een appgroep aan zodat de hulpvragen/ontvanger jullie kan bereiken en jullie met elkaar kunnen afstemmen.

 

Wat doet Present Meppel?

Present Meppel heeft contact met zowel groepen die in het verleden Present zijn geweest, als hulpverleners die betrokken zijn bij de meest kwetsbare mensen. Juist die mensen die een kwetsbare gezondheid hebben, in een kwetsbare situatie verkeren, over weinig middelen beschikken en nauwelijks of geen netwerk hebben.

Via deze hulpverleners zouden hulpvragen bij Present Meppel binnen kunnen komen.

Vrijwilligers

Als jij dus beschikbaar bent om te helpen laat dat dan weten via het speciale aanmeldformulier 

Hulpverleners

Kunnen zich via het speciale aanmeldformulier melden. Dit geld voor hulpvragen zoals hierboven geschetst.