Voor hulpverleners

Als professional in zorg en welzijn heb je een hart voor je cliënten en wil je veel voor hen betekenen. Helaas word je vaak beperkt door tijd en budget. Ondersteuning door een groep vrijwilligers zou een welkome aanvulling zijn. Present biedt die vrijwillige hulp aan.

Vrijwilligers als welkome aanvulling

Present werkt bij alle projecten samen met organisaties in zorg, welzijn en wonen. De vrijwilligers zetten zich in voor projecten zoals:

 • Opknappen van verwilderde tuinen
 • Helpen bij verhuizingen
 • Dagje uit met bewoners van een zorginstelling
 • Schoonmaken en opruimen
 • Schilderen van een verwaarloosde woning
 • Knutselen en spelletjes doen in een instelling voor gehandicapten

Voor onze projecten geldt dat het vrijwilligerswerk altijd ter aanvulling of ondersteuning is van de professionele zorg. Wij zijn dus zelf geen hulpverlener; je houdt altijd zelf de verantwoordelijkheid voor je cliënt. De praktijkervaring leert dat voor cliënten de projecten van grote waarde zijn. Een groep vrijwilligers kan uiteraard niet al hun problemen oplossen. Maar er gebeurt wel iets, hun werk geeft hen een zetje in de goede richting.

Ontmoeting net zo belangrijk als de klus

Als Present vinden we daarbij de ontmoeting die er is tussen mensen minstens zo belangrijk als het klaren van de klus. Voor cliënten is het bijzonder dat een groep vreemde mensen hen ‘zomaar’ komt helpen. Het toegenomen zelfvertrouwen en het ontluikende perspectief biedt kansen voor meer structurele oplossingen. Ook voor de groep vrijwilligers is het project een betekenisvolle ervaring. Ze ontmoeten iemand die ze anders waarschijnlijk nooit zouden ontmoeten. We zeggen wel eens: in de kern is het organiseren van een Present project het faciliteren van ontmoetingen!

Een hulpvraag melden

Als professional kun je een hulpvraag melden als je denkt dat de inzet van een groep vrijwilligers een meerwaarde heeft voor het hulpverlenings- of zorgtraject.

Onze criteria zijn:

 • Je cliënt heeft onvoldoende financiële middelen, netwerk en/of gezondheid om het werk zelf uit te voeren.
 • Je cliënt is bereid om op de dag van het project aanwezig te zijn en (naar kunnen) mee te doen.

Wat kun je van Present verwachten?

 • Begeleiding en instructie van de groepen.
 • Tot stand brengen van de juiste match van het aanbod van de groep met uw vraag.
 • Verantwoordelijk voor de vrijwilligers tijdens het project.

Wat verwacht Present van jou als hulpverlener? 

 • Voorbereiding van je cliënt op het project.
 • Bewaking dat gemaakte afspraken worden na gekomen.

We willen onze vrijwilligers laten ervaren dat hun vrijwillige inzet op de juiste plek terecht komt en effect heeft. Daar zijn zij terecht kritisch op. Graag bespreken we daarom vooraf hoe het project onderdeel is van een breder plan en daarin ook een toegevoegde waarde heeft.

We zien uit naar een prettige en betekenisvolle samenwerking!

Neem contact met ons op voor een kennismaking of meld direct een sociale hulpvraag of een praktische hulpvraag