ANBI status

Stichting Present Midden Groningen heeft een ANBI status, uw financiële steun is daardoor aftrekbaar voor de belasting.

Gegevens Stichting Present Midden Groningen

Postadres: Postbus 162

Postcode: 9600 AD  HOOGEZAND

Telefoon: 06 31393653

Bank: NL 98 RABO 0123702100

Kvk: 02094358 (KvK Groningen)

RSIN/Fiscaal nummer: 817087898naamloos

E-mailadres: info@presentmidden-groningen.nl

Website: www.presentmidden-groningen.nl

Doelstelling

Lees hier meer over onze Missie en Visie

Actueel beleidsplan:

Download hier:     Strategisch plan 2018-2021

Jaarverslagen

Bestuur:

Klik hier voor meer informatie over het bestuur van Present.

Beloning

  • Onkostenvergoeding en bezoldiging bestuur: nee
  • Beloningsbeleid algemeen coördinator: conform CAO Zorg & Welzijn
  • Vrijwilligersvergoeding voor teamleden: ja
  • Onkostenvergoeding voor teamleden: ja