Present Verduurzaamt

Oranje Fonds geeft € 10.000,- om te verduurzamen!

De stichting is vanaf de zomer 2015 onder druk komen te staan door de hoeveelheid vrijwilligers die wat willen doen en de vele vragen van kwetsbare mensen die hulp nodig hebben. Geruime tijd probeert Present alle hulpvragen te beantwoorden met een minimale inzet van personeel (8 uur per week betaald) en financiële middelen. Present is volledig afhankelijk van een grote groep(en) vrijwilligers die zich voor de kwetsbaren inzetten. Daarnaast zijn er vrijwilligers die samen met de coördinator voorwaarden scheppen en leiding geven aan de stichting. Juist deze vrijwilligers zijn bijzonder waardevol voor een stichting als Present. Tegelijkertijd kost het relatief veel tijd en energie om deze specifieke vrijwilligers te vinden, op te leiden en vast te houden.

Daarnaast werkt Present al enige jaren met een begroting die door een beperkte groep financiers wordt gedekt. Dat maakt de stichting erg kwetsbaar. In het verleden heeft een woningbouwstichting haar bijdrage gestopt. De reden hiervoor was een reorganisatie en bezuinigingen. Tijdens deze periode stond de toekomst van Present Midden Groningen op het spel en dreigde al het goede werk verloren te gaan. Het is voor de stichting noodzakelijk dat er een breder financieel draagvlak komt, van gemeenten, kerken, maatschappelijke organisaties, bedrijven en individuele donateurs, zodat bovenstaande situaties voorkomen worden. Ook dit kost tijd en energie en uiteindelijk geld. Binnen de organisatie zal verduurzamen leiden tot meer rust en stabiliteit Het verduurzamen van Present Midden Groningen leidt tot een stabiele stichting die in staat blijft om kwetsbare mensen te helpen:
1. ontmoeting te creëren tussen verschillende sociale netwerken
2. uitzichtloze situaties te doorbreken
3. drukke tweeverdieners te mobiliseren om projectmatig vrijwilligerswerk te doen
4. de beweging van omzien naar elkaar steeds groter te maken

Het doel van dit traject
Present Midden Groningen heeft in 2017 een stabiele financiële basis, bestaande uit verschillende kleinere financiers en een stabiel team van vrijwilligers die samen met de coördinator de stichting leiden, waardoor de stichting beduidend minder kwetsbaar is en zo kan blijven werken aan haar missie en visie.

Werkwijze
Financiële stabiliteit door:
1. Samenwerkingsconvenanten met maatschappelijke organisaties en woningbouwstichtingen af te sluiten
2. Partnerovereenkomsten met bedrijven in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
3. Afspraken met kerken t.a.v. collecten
4. Sponsoractie
5. Werven van individuele donateurs
6. Bijdrage vanuit fondsen voor (innovatie) projectmatige activiteiten

DONEREN

Operationele stabiliteit door:
1. Gesprekken te voeren met de diverse sleutelpersonen om hen te betrekken bij het vinden van de juiste mensen
2. Vrijblijvende informatieavond voor geïnteresseerden die persoonlijk zijn uitgenodigd
3. Tijdens de evaluatie na afloop van projecten de betrokken vrijwilligers informeren over de diverse mogelijkheden om actief te worden binnen de organisatie van de stichting en hen hiervoor uit te nodigen
4. Vacatures plaatsen in website, nieuwsbrieven, vrijwilligerskrant, kerkblaadjes en vrijwilligersgroningen.nl

VACATURES