Een voorbeeld voor iedereen

17-03-2017

Nederland heeft gesproken. In verrassend groten getale zijn we naar de stembus gegaan. De populistische lente waar velen voor vreesden is uitgebleven. Er heerst opluchting tot ver over onze landsgrenzen. Toch kunnen we niet doen alsof er niets gebeurd is. Een miljoen mensen heeft gestemd op een partij die het onbehagen van de bevolking vertolkt, terwijl van te voren duidelijk was dat geen enkele partij met hen wil regeren. Een verloren stem?

Ik denk van niet. Deze miljoen stemmen laat zien dat er in de samenleving nog veel onbehagen is. Gevoelens van achtergesteld zijn, overbodigheid en een oneerlijke verdeling, zowel in materieel als in emotioneel en sociaal opzicht. De regering is er voor elke Nederlander, ook voor deze miljoen Nederlanders die gestemd heeft om gehoord te worden.

Present is ooit opgericht vanuit de erkenning van deze tegenstellingen in de maatschappij. Met onze werkwijze gaan we bewust op zoek naar hoe we een brug kunnen slaan tussen mensen uit de verschillende werelden. Als resultaat zien we ontmoetingen die wederzijds betekenisvol zijn doordat sociale en spirituele rijkdom gedeeld wordt.

De opdracht voor de nieuwe coalitie: vooruitgang, rijkdom en welvaart, voor iedereen.
Ik geloof dat wanneer er geïnvesteerd wordt in ontmoetingen, in samen in plaats van alleen, in ruimte voor vrijwilligerswerk, Nederland voor iedereen mooier wordt. Materiele rijkdom vervaagt snel, sociale en spirituele rijkdom hebben eeuwigheidswaarde.

Met Present faciliteren wij dagelijks een ideale samenleving in het klein. Mensen zetten samen de schouders onder een klus voor iemand die het zelf niet kan. De formatie gaat straks beginnen en er zal een coalitie worden gevormd. Ik daag deze coalitie uit om aan het begin van de regeerperiode met elkaar een Present project te doen. Om zo die ideale samenleving te ervaren en gesterkt te beginnen aan de verantwoordelijke voorbeeldfunctie die hen te wachten staat.

Tiemen Zeldenrust
Directeur Present Nederland