ANBI status

Stichting Present Nederland heeft een ANBI status; uw financiële steun is daardoor fiscaal aftrekbaar.

Algemeen

Statutaire naam: stichting Present Nederland
RSIN/Fiscaal nummer: 815488270
ANBI-status: ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: (033) 432 01 33
E-mailadres: info@presentnederland.nl
Website: http://www.stichtingpresent.nl
Adres: Burgemeester de Beaufortweg 16, 3833 AG Leusden

Doelstelling

Missie

Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Visie

Een beweging op gang brengen in de samenleving, waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden naar elkaar om te zien.

Actueel beleidsplan:

Download het beleidsplan            

Verslaglegging:

Download het Jaarverslag 2016

Download de Jaarrekening 2016

Bestuur:

Samenstelling bestuur: 

 • Erik Dannenberg (Voorzitter)
 • Hans Dijkstra (Penningmeester)
 • Liesbeth Keppel (Bestuurslid)
 • Anne Westerduin (Bestuurslid)
 • Danielle Woestenberg (Bestuurslid)
 • Wout Schonewille (Bestuurslid)
 • Hester Tjalma (Bestuurslid)

Beloning

 • Onkostenvergoeding bestuur: nee
 • Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur: nee
 • Toelichting vergoeding bestuur: bestuursleden zijn onbezoldigd
 • Beloningsbeleid medewerkers en directeur: conform CAO Welzijn&Maatschappelijke Dienstverlening