Present blij met aandacht voor vrijwilligerswerk in het regeerakkoord

13-10-2017

Burgerinitiatief en vrijwillige inzet heeft de aandacht van kabinet Rutte III en komt bij diverse thema’s ter sprake in het regeerakkoord. Stichting Present is daar positief over. Goed samenleven begint volgens ons bij burgers zelf en is geen kwestie van hoe externe instanties als overheid, markt en beroepsmatige inzet dat met elkaar regelen. Een goede overheid benut de kracht die er in de samenleving zelf zit. Het regeerakkoord lijkt daar oog voor te hebben, onder andere op thema’s als schuldhulpverlening, eenzaamheid, zorg voor ouderen, integratie van nieuwkomers en samenwerking politie en brandweer met vrijwilligers. Present omarmt de voorgestelde initiatieven als de invoering van de maatschappelijke diensttijd en de regeling Right to challenge, waar burgers alternatieve voorstellen kunnen indienen voor de uitvoering van collectieve voorzieningen. Daarnaast zijn we positief dat de inzet van vrijwilligers soepeler wordt gemaakt met een gratis VOG en het verhogen van de onbelaste vrijwilligersvergoeding met 200 euro.

Zie voor een uitgebreidere analyse van het regeerakkoord dit bericht van NOV de vereniging voor vrijwilligersorganisaties.