Presentdagen in teken van Inspiratie en Innovatie

25-01-2018

Present wil een game changer voor moderne vrijwlligerswerk zijn

Afgelopen weekend stonden de jaarlijkse Presentdagen in het teken van inspiratie en innovatie voor de ruim 300 bezoekers uit het hele land. Met een geheel vernieuwd programma werden Present medewerkers en bestuurders uitgedaagd om ook het komend jaar weer op tal van plekken anderen te inspireren zich vrijwillig in te zetten voor hun omgeving. “Met ruim 75 stichtingen in Nederland neemt niet alleen de impact van het Presentwerk in Nederland toe ook het aantal bezoekers voor deze belangrijke dagen zien we jaarlijks stijgen. Dat is vooral goed nieuws voor iedereen die ‘omzien naar elkaar in Nederland” hoog op de agenda heeft staan.” Aldus Tiemen Zeldenrust, directeur van Present Nederland

Inspirerende start

De aftrap was voor ChristenUnie leider Gert-Jan Segers die met een inspirerend betoog de Present coördinatoren bedankte dat ze dagelijks gehoor geven aan Gods oproep om om te zien naar de ander, op te komen voor wezen en weduwen en anderen stimuleren dit ook te doen. Hij benadrukte opnieuw zich sterk met de Present missie verbonden te voelen en schouder aan schouder wil strijden voor de kwetsbaren in de samenleving. Zowel lokaal als in Den Haag. Terwijl Segers gloedvolle woorden nog naijlden pakte de band Trinity het stokje moeiteloos over met een weergaloos optreden. Binnen een mum van tijd stond de zaal op zijn kop en werdt er onder begeleiding van een swingende Trinity in de hele zaal gedanst, gezongen en gelachen. Het bleek een gouden greep te zijn want de energie van de start zou die dagen niet meer verdwijnen.

Vrijdagmiddag

Niet lang daarna werd een kersvers lespakket omtrent ‘burgerschapsvorming’ Onze school is Present gelanceerd en konden de bezoekers zich vervolgens laven aan de verschillende workshops die in het teken stonden van: de ‘Present zijn in een polariserende samenleving’, ‘co-creatie met andere zorgaanbieders’ ‘storytelling’ en ‘community building in de buurt’.  ’s Middags werden diverse innovatieve plannen gepitcht en verder ontwikkeld in het Innovatielab. Present zou Present niet zijn als er niet een ludiek wedstrijd element in verwerkt zou worden. Uiteindelijk mocht Present Utrecht met de felbegeerde hoofdprijs naar huis die bestond uit ‘eeuwige roem’ en een aantrekkelijke aanmoedigingspremie van 2500 euro. De jury, bestaande uit vertegenwoordigers van het Oranjefonds, VSB en ervaren Presenter Elsje Goudzwaard, was lovend over het initiatief om in tweetallen ouderen te bezoeken en ervoor en erna in een groep dit bespreken. Ook de nummers twee Present Woerden (een loyaliteitsprogramma) en drie Present Amsterdam (tuinieren met moeilijk bereikbare doelgroepen) konden op veel lof en financieel aanmoediging rekenen. Ook aan de interactie in de pauzes werd gedacht door middel van een heuse WhatsApp challenge werden groepen uitgedaagd elkaar te testen op hun kennis van de Present gemeenschap. Het leverde niet alleen druk app verkeer op maar vooral ook hartverwarmende filmpjes.

Lachen

Na een korte break werden de lachspieren van de bezoekers flink uitgetest dankzij de openhartige en buitengewoon komische bijdrages van Present Apeldoorn, Amsterdam en Delft bij de verkiezing van de Blooper van het jaar. Nog nagierend van het lachen applaudisseerde de coördinatoren voor de Delfter blooper het hardst waarna zij dankbaar ‘het etentje’ in ontvangst namen om als team nog eens te ‘evalueren’. Het zou toch wel handig zijn als de Presentklus de volgende keer in de juiste tuin plaatsvindt was de conclusie 😉 De bezoekers zelf mochten eveneens de innerlijke mens versterken aan de gezellig gedekte diner tafels die eveneens uitnodigden tot verdere ontmoeting van de Present collega’s. De dag werd in stijl afgesloten door in verschillende ruimtes rust en tijd te nemen voor verstilling, danken voor Gods zegen en nabijheid het afgelopen jaar en gebed voor zijn zegen in het komende jaar. Na afloop in de bar werd er nog lang nagepraat, gelachen en verhalen gedeeld over het bijzondere leven van een Presenter.

Kijk eens wat vaker in de spiegel

De tweede dag ging direct energiek van start onder leiding van de al even energieke dagvoorzitter Rob Zigter met een geheel eigen versie van Over de streep, gevolgd door een inspirerende peptalk van voorzitter Erik Dannenberg. Hij daagde de zaal uit om net als Jezus oog te hebben voor de ene en dat kan ook een ‘rijke Zacheus’ zijn ;-). Daarna werden alle vertegenwoordigers opnieuw ‘gechallenged’ om in de spiegel te kijken. Dit keer met behulp van een geheel nieuw ontwikkelde hulpmiddel: de Presentscan. Met deze digitale scan kan iedere Present stichting zichzelf eenvoudig testen waarna er een verhelderend beeld ontstaat over ‘ hoe men ervoor staat’. Hierdoor wordt voor hen nog scherper hoe de stichting er op alle vitale onderdelen ervoor staat en kunnen ze concreet accenten en acties plannen om nog vitaler te worden. Alle plaatjes bij elkaar levert weer een landelijk beeld op wat voor Present Nederland de nodige input geeft voor concrete ondersteuning. De workshop ronde die volgde leverde voor velen opnieuw veel nieuwe inzichten en inspiratie op. Onder andere op het gebied van Fondsenwerving, de kerk als gamechanger in de buurt, Communitybuilding voor groepsleiders en Present en armoede werden er best practices uitgewisseld en concrete handvatten aangeboden.

Vrijwiligers prijs

Ook dit jaar mocht de verkiezing van de ‘Bruggenbouwer van jaar’ niet ontbreken. Deze jaarlijks terugkerende verkiezing onder alle Present medewerkers mag op de nodige aandacht rekenen aangezien het niet alleen een mooie wisseltrofee oplevert maar naast de nodige publiciteit ook een ticket voor een masterclass verhalen vertellen. Een deskundige jury beoordeelde de inzendingen en op zaterdagmiddag was het zover om de Bruggenbouwer 2018 te verkiezen. Onder leiding van daghost Rob Zigter mochten de drie genomineerden hun pitch geven voor een verwachtingsvolle zaal. Gouda, Wageningen en Noordwest Friesland deden stuk voor stuk een serieuze poging naar de felbegeerde titel. Na lang beraad wilde de deskundige jury toch voor een winnaar kiezen. Noordwest Friesland bleek na een foto finish aan het langste eind te trekken en nam in de persoon van Anja Schilder dankbaar de trofee in ontvangst uit handen van de burgemeester van Kampen .

Speerpunten komende jaren

Het toetje van de Presentdagen werd verzorgd door niemand minder dan managementgoeroe Ben Tiggelaar. Aan de hand van belangrijke inzichten uit de top van de management- en organisatie wereld nam hij de Presenters in de zaal mee om, het zojuist door de Presentraad aangenomen strategisch plan, concreet te maken in hun dagelijkse praktijk. Belangrijke inzichten over ‘waardoor motiveer je medewerkers het meest?’ (o.a. door het ervaren van concrete vooruitgang, positieve feedback en nadruk op kracht ipv zwakte) of ‘welke accenten moet je nu leggen in je profilering?’ (oa. andere vragen als ambassadeur en mensen eerst vragen iets te overwegen voordat je ze definitief vraagt) werden met enthousiasme ontvangen. Afgewisseld met mini work outs om de aandacht erbij te houden werden ook de Present speerpunten voor de komende vier jaar besproken. In een geanimeerde sessie met de zaal en SPN directeur Tiemen Zeldenrust ging men onder leider van Tiggelaar dieper in op de vier speerpunten: 1. Zelfbewust Present (waar zijn we uniek in en laten we dat voldoende zien?) 2. Vrijwilligers ervaring centraal (is de beleving van de vrijwilliger voldoende in beeld om van hem ook een ambassadeur te maken?) 3. Brede beweging (weten we alle doelgroepen in de samenleving voldoende te bereiken met onze missie?) en 4. Praktijk en Leergemeenschap (wat kunnen we doen om als Present stichtingen nog meer van elkaar te leren, door elkaar geinspireerd en bij elkaar betrokken te worden?) Daarbij werden een paar pittige maar verhelderende vragen niet geschuwd. Dat het goed is dat deze thema’s de komende jaren bovenaan de agenda staan bleek uit de bevestigende reacties zowel tijdens als na de Presentdagen. Met een gezellige afsluitende borrel werd een punt gezet achter ‘twee geweldige dagen’ waarna iedereen met nieuwe energie op zijn of haar plek het nieuwe jaar kon beginnen.

Gamechanger voor moderne vrijwilliger

Volgens directeur Tiemen Zeldenrust belooft 2018 een belangrijk jaar voor de ‘inclusieve samenleving te worden: “We zitten in ons land een cruciale fase als het gaat om het vormgeven van de zogeheten participatie samenleving. Gaat een dreigende tweedeling zich doorzetten? of weten we met elkaar toch weer nieuwe verbindingen te leggen waardoor iedereen op zijn eigen wijze kan blijven meedoen? Wij gaan uiteraard voor het laatste. Als Present hebben we de ambitie om een game changer te worden voor het vrijwilligerswerk van morgen. Daarom willen we het ook op een ambitieuze en vooral inspirerende manier aftrappen en zetten we vanuit strategisch plan met elkaar de schouders eronder. Wij zijn er van overtuigd dat het met deze opzet zeker gaat lukken.”