Waarde toevoegen door vrijwillige inzet

18-06-2019

Ouder worden gaat ons allemaal aan. Ouder worden zorgt voor uitdagingen én voor kansen. Ook als we ouder zijn, is deelnemen aan de samenleving belangrijk. Daarom slaan Present en de NOV  de handen ineen om met de inzet van vrijwilligers ouderen te helpen hun leven op een voor hen zinvolle manier in te vullen. En worden ouderen uitgenodigd om als vrijwilliger een bijdrage te leveren aan het leven van anderen. Gemeente/regio is een van de veertig gemeenten waar dit nieuwe programma Samen Ouder Worden van start gaat.

Samen Ouder Worden en Present in de regio Barendregt en Den Haag

In de regio’s Den Haag en Barendregt  zal het programma Samen Ouder Worden zich richten op ouderen actief betrekken om zich in te zetten als vrijwilliger zodat ze van betekenis voor anderen zijn en nieuwe contacten opdoen . Daarbij werken we samen met ouderen, maar ook met lokale vrijwilligers- en bewonersinitiatieven, met de gemeente en met beroepskrachten in zorg en welzijn.

Behoefte aan een vertrouwd gezicht

Veel ouderen geven aan behoefte te hebben aan vertrouwde gezichten in hun leven: bekenden met wie ze een band kunnen opbouwen. Vrijwilligers kunnen zo’n vertrouwde ondersteuner zijn. Daarom wordt in dit programma op zoek gegaan naar vrijwilligers die zich voor langere tijd voor een oudere willen inzetten. Leeftijd speelt daarbij geen rol: het is belangrijk dat generaties met elkaar in contact staan en van elkaar leren. Wil jij als vrijwilliger iets betekenen voor ouderen, neem dan contact op met…….
Landelijk programma Samen Ouder Worden
Samen Ouder Worden is een landelijk programma dat in veertig gemeenten van start gaat. De komende vier jaar werken meer dan tien maatschappelijke en vrijwilligersorganisaties aan thema’s als dementie en eenzaamheid, het ontwikkelen van nieuwe vormen van vrijwillige inzet met ouderen, betere afstemming tussen vrijwilligers en de beroepsmatige zorg en welzijn, op maat organiseren van respijtzorg en praktische vormen van hulp die met vrijwilligers georganiseerd kunnen worden.

Meer informatie over het landelijke programma Samen Ouder Worden is te vinden op www.samenouderworden.nl