Over Present Nederland

Stichting Present wordt in Nederland gevormd door een netwerk van lokale stichtingen die statutair met Stichting Present Nederland (SPN) verbonden zijn.

Ondersteuner van zelfstandige lokale stichtingen

Meteen vanaf de start in 2003 in Zwolle bleek de formule succesvol. Omdat er ook uit andere plaatsen belangstelling kwam werd besloten om in te zetten op verbreding van de beweging in Nederland. Hiertoe werd Stichting Present Nederland opgericht. Uitgangspunt was dat SPN geen groot hoofdkantoor met lokale afdelingen moest worden. Doelstelling was dat Present zich zou ontwikkelen tot een netwerk van zelfstandige lokale stichtingen die de formule van Present adopteren met SPN als kleine, ondersteunende organisatie en bewaker van de formule.

Het franchisemodel

Het organisatiemodel kan getypeerd worden als een franchisemodel. Lokale initiatiefnemers richten na screening door SPN (franchisegever) een plaatselijke Stichting Present op. Jaarlijks levert elke lokale stichting als franchisenemer een bijdrage aan SPN. Er hoeft geen instapfee betaald te worden. De overeenkomst wordt verankerd in de statuten en heeft voor de lokale stichting de volgende betekenis:

  • Alleenrecht op gebruik van de (geregistreerde) naam van Stichting Present in het statutair vastgestelde geografische gebied.
  • Adoptie van de formule en werkwijze van Stichting Present;
  • Profiteren van de uitstraling van het merk Present;
  • Bescherming van de formule;
  • Toegang tot het uitgebreide netwerk van lokale collega-stichtingen en SPN;
  • Het met de lokale afdracht mede mogelijk maken van de groei van het landelijke netwerk;
  • Recht op ondersteuning door SPN.
  • Stichting Present Nederland is verantwoordelijk voor:
  • Groei van het landelijk netwerk
  • Ondersteunen van de lokale stichtingen