Team

Arjan Klein
Regioadviseur & adviseur fondsenwerving
arjan.klein@presentnederland.nl
(06) 11 727 642

 

 

Ineke Jonker
Coördinator Bedrijven
ineke.jonker@presentnederland.nl
(06) 319 103 56

 

 

Jeannette den Hartog
Regioadviseur, kwaliteitsbeleid & ICT
jeannette.den.hartog@presentnederland.nl
(06) 143 188 11

 

 

Jop Douma
Sr. Coördinator Marketing & Communicatie
jop.douma@presentnederland.nl
(06) 527 643 78

 

 

Marleen de Vries
Programmaleider Vrijwillig Dichtbij & financieel beleid
marleen.de.vries@presentnederland.nl
(06) 421 999 68

 

 

Tiemen Zeldenrust
Directeur & landelijke representatie
tiemen.zeldenrust@presentnederland.nl
(06) 209 274 77

 

 

Wilma Oosterhuis
Bureaucoördinatie & interne communicatie
wilma.oosterhuis@presentnederland.nl
(06) 147 7 60 85

 

 

Daarnaast is er nauwe samenwerking met:

Marian de Jong | Organisatie Presentdagen
Arenda Janssen | Projectvrijwilliger
Moniek Kars | Trainer & Team online
Gerda van der Molen | Organisatie Presentdagen
Alex Nieuwenhuis | Team online
Adrianne Rook | Organisatie Presentdagen
Jack Schneider | Team online
Kristien de Vries | Trainer & Team online
Herman Bouma | Umoja
Rob Zigter | Trainer
Frank Dijkstra | Trainer