Leefbaar thuis

12-09-2018

Armoede kent veel gezichten in Nederland. Een veel voorkomende, schrijnende situatie is de verwaarlozing van de woonomgeving van kinderen. Door financiële beperkingen van het gezin, slechte gezondheid en kwetsbare vitaliteit van de ouder(s) en een ontoereikend sociaal netwerk vervuilt het huis en de tuin. In de kamers en gangen stapelt de rommel zich op. Op sommige plekken is al jarenlang niet meer schoongemaakt. De tuin is een troosteloze rommelplek, te gevaarlijk voor kinderen om te spelen. Ook kinderkamers ontkomen niet aan deze schijnbaar hopeloze toestand.

Schaamte en sociaal isolement

Er is vaak grote schaamte over de woonsituatie waardoor vriendjes en vriendinnetjes niet uitgenodigd worden. Het sociaal isolement versterkt zich. De situatie haakt negatief in op het zelfvertrouwen van kinderen. Bij de ouders blijven allerlei andere problemen liggen, want een vol huis is een vol hoofd. Eigen kracht om problemen op te lossen verdwijnt. Het gevoel van onmacht om de klus zelf aan te pakken, wordt groter. De betrokken hulpverlener heeft vaak niet de mankracht, het geld en de opdracht om dit soort hardnekkige problemen op te lossen.

De onmacht van het gezin om uit hun verwaarloosde situatie te komen heeft meestal de volgende oorzaken:

  • geen financiële middelen om een klusbedrijf in te schakelen;
  • ontbreken van vitaliteit en gezondheid om zelf de klus op te pakken;
  • geen of onvoldoende sociaal netwerk om te helpen uit deze situatie te komen.

Er zijn mogelijkheden om verwaarlozing aan te pakken en een spiraal van armoede te doorbreken.

Inschakelen van Present
Groepen vrijwilligers kunnen helpen met opruimen van huizen, schoonmaken, sausen, behangen, verwilderde tuinen aanpakken, tegels leggen enz. Een groep kan in één dag een groot verschil maken. Het kan een enorme boost geven. Daar komt bij dat Present de kinderen en de ouders ook zoveel mogelijk mee laat helpen aan de activiteit, zodat ze zelf ook bijdragen aan het vormgeven van hun toekomst.

Wil jij je een dagdeel inzetten?

Wil jij één of enkele dagdelen vrijmaken om een gezin in Nijmegen te helpen om het huis meer op orde te krijgen? Ben je handig in het schilderen of behangen van een kinderkamer? Je kunt je als individu opgeven maar ook als groep, met je team, met vrienden of met je gezin.