Burgemeester op werkbezoek

14-11-2019

Op 1 november 2019 kreeg Present Nijmegen bezoek van burgemeester Bruls. Als lid van het Comité van aanbeveling wilde hij graag iets meer weten over Present.

Op kantoor werd hij ontvangen door de voorzitter en vice-voorzitter van het bestuur die hem informeerden over het ontstaan van Present, ruim vier jaar geleden, in Nijmegen en over de toekomstplannen in Nijmegen.

 

 

 

 

 

 

De projectcoördinatoren waren ook aanwezig en konden alle vragen beantwoorden over de samenwerking met andere zorg- en vrijwilligersorganisaties in Nijmegen, over de mensen die de inzet van vrijwilligers zeer waarderen en alle andere praktische zaken.

Het project Samen voor elkaar, werd belicht. Inburgeraars zetten zich hierbij in kleine groepjes in bij verzorgingshuizen om activiteiten te doen met en voor de ouderen in het verzorgingshuis. Eén van de jongeren, die de maatschappelijke diensttijd bij Present doet, vertelde over zijn ervaringen. “Het is prachtig om te zien hoe de inburgeraars contact maken met de ouderen. Tijdens de activiteit leren ze van elkaar en oefenen ze de Nederlandse taal.”

De burgemeester luisterde aandachtig naar alle verhalen en stelde kritische en belangstellende vragen.

“Er wordt naar je geluisterd en ze kijken wat je zélf kunt doen.

Vervolgens werd er een bezoek gebracht aan het huis van één van de hulpontvangers. Zij vertelde over háár ervaring met de inzet van een groep vrijwilligers. Haar hulpverlener, die nu ook aanwezig was, had positieve verhalen gehoord over Present. Samen besloten ze een hulpvraag in te dienen bij Present. Ze zijn zeer te spreken over de benadering van Present. “Er wordt naar je geluisterd en ze kijken wat je zélf kunt doen. Hele aardige mensen.” 
Een groep vrijwilligers heeft haar voortuin opgeknapt nadat zij een klacht had ontvangen van de woningcorporatie. Zij was zelf, wegens fysieke beperkingen, niet in staat om haar tuin op te knappen, maar met behulp van een groep vrijwilligers, ziet het er nu weer mooi uit. “Met de groep was het ook erg gezellig. Er kwam zelfs een buurman meehelpen.”

Er waren twee vrijwilligers aanwezig die mevrouw ook geholpen hadden in haar tuin. Eén van hen vertelde dat ze zelf afgekeurd is, maar graag iets voor anderen wil betekenen en dat kan ze nu doen als vrijwilliger van de Flex-pool. Hier kun je je als individu voor aanmelden. Een paar  keer per maand wordt er een groepje gevormd vanuit die Flex-pool en dan zetten ze zich gezamenlijk in voor een praktische hulpvraag bij een bewoner in Nijmegen. Het geeft haar veel voldoening. Je kunt je zinvol inzetten en je leert andere mensen kennen.

Je geeft aan wat je graag wilt doen en dan gaat Present op zoek naar een passende activiteit.

De andere aanwezige is al vanaf het oprichting van Present in Nijmegen betrokken. Eerst als student die met haar studentenvereniging op zoek was naar sociale activiteiten die ze met hun hele groep konden uitvoeren. “Het kostte telkens weer veel tijd om geschikte plekken te vinden om iets zinvols te kunnen doen.” Nu zet de studentenvereniging zich nog steeds een paar keer per jaar in voor verschillende activiteiten. Je geeft aan wat je graag wilt doen en dan gaat Present op zoek naar een passende activiteit. Zij hebben veel contacten met maatschappelijke organisaties en weten waar hulp, of inzet van vrijwilligers, gewenst is. Naast haar baan als tandarts, begeleidt ze groepen die zich inzetten via Present.