Nijmeegse bedrijven voeren actie voor Hulpbus

04-08-2020

NXP Semiconductors heeft het initiatief genomen om, samen met andere bedrijven in Nijmegen, een Nijmeegse Hulpbus te financieren. De bus zal beschikbaar worden gesteld aan in eerste instantie drie organisaties: Stichting Present Nijmegen, de Vincentius Vereniging Nijmegen en Quiet Nijmegen. Zij kunnen de bus gebruiken voor het vervoer van mensen en materialen. Via een professioneel reserveringssysteem is het mogelijk om op een slimme manier samen de bus te gebruiken.  

Present Nijmegen is een stichting die mensen wil activeren om zich vrijwillig in te zetten voor een ander. De afgelopen jaren stonden heel veel Nijmegenaren klaar om mensen te helpen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken, vanwege financiële of gezondheidsredenen. Ook mensen met een klein netwerk kunnen op inzet van Presentvrijwilligers rekenen. Zo worden er bijvoorbeeld verwaarloosde tuinen en woningen opgeknapt. Daarnaast worden er (onder normale omstandigheden) allerlei activiteiten georganiseerd, zoals wandelen met senioren of gezellige middagen bij verzorgingshuizen.

Bij het organiseren van dergelijke projecten is een vervoersmiddel heel waardevol. Zo kan er gereedschap mee vervoerd worden of afval mee weggebracht. Daarnaast biedt het mogelijkheden om personen te vervoeren in het kader van een activiteit.

We hopen van harte dat het initiatief van NXP succesvol zal zijn en dat meer bedrijven zullen bijdragen om dit initiatief te laten slagen.

Zie hier de bijbehorende flyer.