NXP en Stichting Present Nijmegen bundelen krachten voor Nijmeegse medemens

26-06-2019

Sinds kort is het Nijmeegse bedrijf NXP partner van Present Nijmegen. In de afgelopen maanden zijn diverse teams van NXP al betrokken geweest bij door Present gecoördineerde projecten. Zo heeft een team geholpen om bij een man die ernstig ziek is, thuis de vloer en trap te bekleden zodat hij na zijn ziekenhuisopname in zijn eigen huis kon verblijven. Drie andere teams hebben zich beschikbaar gesteld: twee om een jonge moeder te helpen met het kindvriendelijk maken van haar tuin en het opknappen van de kinderkamers en een ander team heeft jonge mensen met autisme geholpen met klussen in hun nieuwe woning.

John van Raaij, sitemanager NXP Nijmegen: “Het is belangrijk om als bedrijf en werkgever oog te hebben voor bredere maatschappelijke behoeften, en niet alleen het businessbelang voorop te stellen. De menselijke nood is vaak voor iedereen herkenbaar, en het is goed om meer verbinding in de maatschappij te bewerkstelligen.”

Binnen het partnerschap zal NXP de komende 2 jaar zo’n 10 projecten per jaar uitvoeren, waarbij er door Present een match wordt gemaakt tussen een hulpvraag en het aanbod van NXP-medewerkers. Daarnaast ondersteunt NXP de Stichting ook financieel.

We kijken uit naar een mooie samenwerking en veel mooie verbindende projecten samen met NXP.
Klik hier om het persbericht te lezen.