Woningcorporatie Woonwaarts en Stichting Present Nijmegen werken samen!

22-07-2020

Praktische hulp bij armoede, slechte gezondheid of sociaal isolement

Op dinsdag 14 juli tekenden Antoine Pekel, manager Wonen bij Woonwaarts, en Dolly Toonen, voorzitter van Stichting Present Nijmegen, een samenwerkingsovereenkomst. Hiermee maakten beide organisaties de afspraken die zij al met elkaar hebben, officieel. Huurders met onvoldoende sociaal netwerk of gezondheidsklachten kunnen praktische hulp krijgen via Stichting Present. Bijvoorbeeld het onderhouden van een tuin of het opruimen van een huis. Dit doen vrijwilligers en alleen als de huurder dit wil.

In 2019 kwam Stichting Present al dertien keer in actie voor huurders van Woonwaarts

Antoine Pekel: “Woonwaarts weet wat er speelt in wijken en buurten. Wij kennen de situatie van bewoners. Om hen en de buurt vooruit te helpen werken we samen met (maatschappelijke) partners. Wij voegen Stichting Present graag toe aan ons partnernetwerk. Wij kunnen nu volgens afspraken een beroep doen op de kwaliteiten van de vrijwilligers van Stichting Present.”Beide organisaties geven samen een impuls aan de directe woonsituatie van mensen en aan de leefbaarheid van een buurt. Voor elke casus ontvangt Stichting Present een financiële bijdrage. Op deze manier steunt Woonwaarts het werk van Stichting Present Nijmegen.

Over Stichting Present

Present Nijmegen is een stichting die mensen wil activeren om zich vrijwillig in te zetten voor een ander en zo waardevolle ontmoetingen te organiseren. Vorig jaar stonden er maar liefst 440 bewoners van Nijmegen klaar om mensen te helpen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken, vanwege financiële of gezondheidsredenen. Ook mensen met een klein netwerk kunnen rekenen op de inzet van vrijwilligers. Zo worden er bijvoorbeeld verwaarloosde tuinen en woningen opgeknapt. Daarnaast worden er allerlei activiteiten georganiseerd, zoals wandelen met senioren en gezellige middagen in verzorgingshuizen. Bij Present is het vrijwilligersaanbod het uitgangspunt. Vrijwilligers geven zelf aan wat ze zouden willen doen en hoeveel tijd ze hebben om zich in te zetten voor Present. Dat kan eenmalig zijn, maar ook bijvoorbeeld één keer per maand of één keer per week.