ANBI-status

Stichting Present is een zogenaamde ANBI, een algemeen nut beogende instelling. Een ANBI zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen nut. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomens- of vennootschapsbelasting.
Meer informatie over ANBI.

Algemeen

Statutaire naam: Stichting Present Nijmegen
RSIN/Fiscaal nummer: 855371626

Contactgegevens

Doelstelling

Meer over onze Missie en Visie

Actueel beleidsplan

Het strategisch beleidsplan is te vinden op Plannen en verslagen

Verslaglegging

Zie de jaarverslagen.

Bestuur

De samenstelling van het bestuur is te vinden onder Bestuur en medewerkers.

Beloning

  • Onkostenvergoeding bestuur: nee
  • Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur: nee
  • Toelichting vergoeding bestuur: bestuursleden zijn onbezoldigd
  • Beloningsbeleid medewerkers: conform CAO Zorg & Welzijn