Comité van Aanbeveling

In het Comité van Aanbeveling van Present Nijmegen hebben vooraanstaande Nijmegenaren zitting. Ze ondersteunen de doelstelling van Present. Ze dragen de organisatie en de activiteiten een warm hart toe en verbinden hun naam aan Present. Door hun naam te verbinden, ondersteunen zij Present en creëren zij draagvlak waarmee Present naar buiten toe kan treden. Op deze manier kunnen organisaties en andere contacten zien dat de activiteiten van de stichting breed worden gedragen en aanbevolen worden door belangrijke Nijmeegse gezichten. Het comité is samengesteld vanuit diverse maatschappelijke aandachtsgebieden; onderwijs, cultuur, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. De aandachtsgebieden sluiten goed aan bij het werk van Stichting Present Nijmegen.