Bestuur en medewerkers

Bestuur

 • Hans Oolbekkink – voorzitter
 • Floris van Delft – penningmeester
 • Mark van Geffen – secretaris
 • Peter Freriks – financieel adviseur

Mail bestuur: bestuur@presentnijmegen.nl.

Coördinatoren

Medewerkers

 • Aline – groepenbegeleider
 • Anne – groepenbegeleider Meerzorg
 • Judith – groepenbegeleider
 • Jos – groepenbegeleider Meerzorg
 • Kathi – groepenbegeleider
 • Nicole – groepenbegeleider Flex-pool
 • Marleen – Administratieve ondersteuning
 • Michel – ICT
 • Mike – Fotograaf

Trainees Maatschappelijke Diensttijd – Jong Present

 • Bianca – Marketing
 • Chris – Projectondersteuning Samen voor elkaar
 • Lysanne – Administratieve ondersteuning
 • Rosalie – Media en journalistiek