Als groep

Ontdek hoeveel plezier het geeft om samen met je vrienden, familie of voetbalteam een ander te ontmoeten en te helpen. Present helpt je graag bij het vinden van een vrijwilligersproject. Voor ons is het dé uitdaging om op basis van jullie aanbod een project te organiseren dat bij jullie past en betekenis heeft voor een ander. Ontdek hoe je door als groep een ander centraal te stellen elkaar op een andere manier leert kennen.

Present organiseert en begeleidt

De grootte van een groep waarmee je je aanmeldt doet er niet toe. De mensen die jullie helpen, zijn mensen die eenzaam zijn, leven in armoede of kampen met fysieke problemen (ziekte, ouderdom of beperking).

Voor groepen organiseren wij twee type Present-projecten:

  •  Sociale projecten: zoals het organiseren van een gezellige middag voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking, koffiedrinken of wandelen met eenzame ouderen, koken voor dak- en thuislozen.
  • Praktische projecten: zoals helpen verhuizen, opknappen of schoonmaken van een woning of het opknappen van een tuin.

Een project wordt altijd georganiseerd op basis van jullie wensen en beschikbaarheid. Na jullie aanmelding nemen we contact op om deze te inventariseren. Meld je je aan met een grote groep, dan wordt de groep op basis van de wensen van de groepsleden vaak in overleg verdeeld over kleinere groepen, van maximaal 7/8 personen. Zeker bij praktische projecten is het niet handig om met meer dan 8 personen op één locatie aan de slag te gaan.

Geen kosten

Deelname is  in principe kosteloos. Als de groep zelf een bijdrage wil/kan leveren aan de benodigde materialen is dat natuurlijk erg welkom!

Meld je aan of neem contact op voor een presentatie