Dit is Present

Missie en visie

We geloven dat mensen best bereid zijn om zich in te zetten voor de ander en de samenleving. De kloof tussen die bereidheid en het daadwerkelijk in actie komen is voor veel mensen (te) groot. Er is een brug, een verbindende schakel nodig. Present wil die schakel zijn.

Missie

Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Visie

Een beweging op gang brengen in Nederland waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

Naam en logo

Ons logo toont waar we als organisatie voor staan: een brug en een mens met open armen. Bruggen verbinden. Bij bruggen gebeurt wat, daar kunnen mensen elkaar ontmoeten. Generaties, wijken, straten, buren, collega´s en culturen kun je verbinden.

De verfvegen in ons logo tonen wat Present concreet doet: mensen zijn bereid hun handen uit te strekken naar een ander. De naam ‘Present’ zegt het al: wij willen er zijn voor de ander, als een cadeau, in het hier en nu, de ‘present time’.

Impact

Vrijwilligerswerk met Present heeft zin! De methode Present is opgenomen in de Databank Effectieve Sociale Interventies. Volgens de onderzoekers is Present effectief in het verbinden van informele en formele zorg. De inzet van een groep vrijwilligers van Present versterkt de professionele hulpverlening en draagt bij aan de ontwikkeling van de hulpvrager. Daarnaast sluit de methode naadloos aan bij de moderne vrijwilliger die zich graag op projectbasis wil inzetten.