Meedoen als vereniging of vriendengroep

Met je vereniging, jaarclub of vriendengroep iets goed doen voor de samenleving?  Present daagt jullie uit om je voor een dag(deel) actief in te zetten voor mensen in Noord-Groningen die hulp nodig hebben.

Present organiseert en begeleidt

Meedoen met  een vrijwilligersproject kan met een groep van elke grootte. De mensen die jullie helpen, zijn mensen die sociaal geïsoleerd zijn, leven in armoede of kampen met fysieke en geestelijke problemen zoalsziekte, ouderdom of beperking.

Voor groepen organiseren wij twee type Presentprojecten:

  • Sociale projecten: koken voor dak- en thuislozen, het organiseren van een gezellige middag voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking of koffiedrinken met eenzame ouderen
  • Praktische projecten: helpen verhuizen, opknappen of schoonmaken van een woning of het opknappen van een tuin.

Een project wordt altijd georganiseerd op basis van jullie wensen en beschikbaarheid. Na jullie aanmelding nemen we contact op om deze te inventariseren. Grote groepen worden, zeker bij praktische projecten, vaak in overleg met de groep opgesplitst in kleinere groepen van maximaal 7/8 personen.

Geen kosten

Deelname aan een vrijwilligersproject is voor studenten in principe kosteloos. We stellen het natuurlijk erg op prijs als de groep een bijdrage wil/kan leveren aan de voor het project benodigde materialen.

Meld je aan of neem contact op voor een gesprek of presentatie