Noord-Groningen steekt de handen uit de mouwen.

16-10-2018

Zaterdag 13 oktober vierde stichting Present Noord-Groningen haar eerste lustrum. In 5 verschillende gemeenten waren tegelijkertijd 5 projecten. Daarna werd er aan de vrijwilligers, hulpverleners en andere belangstellenden een eenvoudige lunch aangeboden in Boerderij de Diek’n in Zeerijp. In Delfzijl, Winsum, Onderdendam en Wirdum werden verfklussen, opruimprojecten en een tuinklus geklaard. In Appingedam zou een verfklus worden gedaan maar op het laatst gaf de bewoner aan dat het te veel spanning opleverde. De vrijwilligers hebben al aangeboden dat ze later alsnog aan de slag willen.

Al vijf jaar verbindt Stichting Present Noord-Groningen vrijwilligers die de handen uit de mouwen willen steken aan de hulpvraag van mensen die hulp nodig hebben; via hulpverleners. Er wordt in onze maatschappij steeds meer een beroep gedaan op vrijwilligers en mantelzorgers enerzijds en anderzijds zijn er ook steeds meer mensen die die willen doen. Bij Present kunnen groepen (o.a. vrienden, bedrijven, club- en geloofsgenoten) zich aanmelden en hierbij zelf aangeven wat ze willen doen en wanneer. Deze groepen willen vaak vrijwilligerswerk doen waarbij ze daadwerkelijk een ander kunnen helpen of ondersteunen. Waar de een graag een schilderklus wil doen gaat een andere groep graag tuinieren of iets doen op sociaal gebied. Coördinator Inge Jongman heeft veel contacten heeft met diverse hulpverleners en zo kan er gekeken worden of er een match gemaakt kan worden tussen vraag en aanbod.

 

De mensen die geholpen worden hebben zelf geen goede gezondheid om klussen in en om het huis te kunnen doen, geen geld om dit door een ander te laten doen en geen (sociaal) netwerk om in te schakelen. Vaak spelen er meerdere moeiten in hun leven en komen ze steeds verder in de problemen. Het opknappen en opruimen van een tuin of (deel van) hun woning lukt vaak niet meer. De hulp die ze dan via Present Noord-Groningen krijgen kan ze vaak net weer dat duwtje in de rug geven om zelf weer controle over hun leven te krijgen.

 

In de afgelopen vijf jaren zijn er meer dan 100 hulpprojecten gedaan door zo’n 500 vrijwilligers die ruim 2500 uren hulp hebben verleend. Tijdens de LustrumLunch was er naast een welkomstwoord van Johan Heijink, bestuurslid van Present Noord-Groningen, volop ruimte voor verhalen van de vrijwilligers en hulpverleners.

 

Verhalen waarvan men stil wordt. Verhalen waaruit blijkt wat het doet met de vrijwilligers maar ook zeker bij de mensen die geholpen worden. Verhalen van dankbaarheid, waardering en begrip. Maar ook verhalen van optimisme. “Het is een lichtpuntje dat jullie vrijwilligers komen verven, aldus een hulpverlener”.

 

Kor Berghuis, het nieuwe bestuurslid die per 1 januari de voorzittershamer overneemt van Jaap Hoekzema, weet het treffend te verwoorden deze middag. “De komende jaren zal Present zich blijven inzetten voor mensen die even hulp nodig hebben, even een duwtje in de rug. Maar dat kunnen we niet alleen, daar hebben we vrijwilligers voor nodig die de klussen willen klaren. Het kan zoveel meerwaarde geven. Verenigingen, kerken, clubs, bedrijven; als je iets met elkaar doet geeft dat echt een saamhorigheidsgevoel. Samen kunnen we veel voor elkaar betekenen en het aloude gezegde: ‘Vele handen maken licht werk’ gaat nog steeds op. Laten wij als Noord-Groningers ook de komende jaren de Noord-Groningers helpen die het eventjes nodig hebben. Samen ervoor gaan.”

 

13 oktober werd voor een groot aantal betrokkenen in alle opzichten een zonnige dag. Stichting Present Noord-Groningen gaat graag verder! Omdat het nodig is. Omdat we iets betekenen. Wie wil helpen van contact opnemen met de Inge Jongman (06-37270199) of via deze site.

Lees meer...