Ambassadeurs Present Noord-Groningen

Om de projecten en activiteiten van Present Noord-Groningen nog meer onder de aandacht te brengen hebben we een aantal mensen benaderd die als ambassadeur voor ons willen optreden. Een viertal mensen die onze visie en missie ondersteunen. Hun functie en talent brengt een groot netwerk met zich mee waarin zij onze activiteiten daar waar mogelijk willen uitdragen.

De vier ambassadeurs zijn:

Frans Musters, Rabobank Noord-Groningen
Henk Helmantel, kunstschilder Westeremden
Martin Scholma, Scholma Druk Bedum

Koos Wiersma, burgemeester De Marne